ข้อตกลง – Disclaimerข้อตกลง

  • บริษัท รายดีน จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯได้จัดการและจัดทำข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่รับประกันเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
  • บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ อาจมีการระงับหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้สมัคร (รวมถึงองค์กร) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการส่งอีเมล์ การกล่าวอ้าง การเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง หรือการเขียนข้อมูลโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงการเกิดปัญหากันระหว่างลูกค้า) ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ข้อมูลต่างๆ (ข้อความ, รูปถ่าย หรือรูปภาพต่างๆ) บนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้โดยพลการ


วันแข่งขัน

  • ผู้เล่นและผู้ร่วมงานควรทำประกันอุบัติเหตุก่อนเข้าร่วมงาน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่อผู้เล่นขณะเล่นหรือต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงการสูญหายของทรัพย์สิน อื่นๆ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • หากผู้เล่นหรือผู้ร่วมงานกระทำการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการชำรุดหรือเสียหายต่อสถานที่ ผู้เล่นหรือผู้ร่วมงานจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานที่จัดงานโดยตรง
  • รูปภาพหรือวิดิโอที่ทางบริษัทฯเป็นผู้บันทึกในวันแข่งขันทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯถือว่าผู้เข้าร่วมงานยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในนิตยสารรายสัปดาห์ WEEKLY WiSE หรือทางสื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวโดยมิได้ขออนุญาตเป็นการส่วนตัว
  • ผู้ร่วมงานสามารถบันทึกภาพภายในงานได้ แต่ไม่สามารถนำภาพบุคคลอื่นไปใช้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนหรือมีผลกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


この記事をSNSでシェア!

SNSで毎日ニュースを配信中!

週刊ワイズLINEアカウント
週刊ワイズFacebookアカウント
週刊ワイズTwitterアカウント

カテゴリーと月別アーカイブ

無料メルマガ購読

週間WiSEの更新を通知する無料メルマガです。購読ボタンを押した後に届く仮登録メールにて最終登録を行って下さい。

PAGE TOP
Top