ข้อตกลง – Disclaimerข้อตกลง

 • บริษัท รายดีน จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯได้จัดการและจัดทำข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่รับประกันเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ อาจมีการระงับหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้สมัคร (รวมถึงองค์กร) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการส่งอีเมล์ การกล่าวอ้าง การเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง หรือการเขียนข้อมูลโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงการเกิดปัญหากันระหว่างลูกค้า) ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ข้อมูลต่างๆ (ข้อความ, รูปถ่าย หรือรูปภาพต่างๆ) บนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้โดยพลการ


วันแข่งขัน

 • ผู้เล่นและผู้ร่วมงานควรทำประกันอุบัติเหตุก่อนเข้าร่วมงาน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่อผู้เล่นขณะเล่นหรือต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงการสูญหายของทรัพย์สิน อื่นๆ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • หากผู้เล่นหรือผู้ร่วมงานกระทำการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการชำรุดหรือเสียหายต่อสถานที่ ผู้เล่นหรือผู้ร่วมงานจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานที่จัดงานโดยตรง
 • รูปภาพหรือวิดิโอที่ทางบริษัทฯเป็นผู้บันทึกในวันแข่งขันทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯถือว่าผู้เข้าร่วมงานยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในนิตยสารรายสัปดาห์ WEEKLY WiSE หรือทางสื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวโดยมิได้ขออนุญาตเป็นการส่วนตัว
 • ผู้ร่วมงานสามารถบันทึกภาพภายในงานได้ แต่ไม่สามารถนำภาพบุคคลอื่นไปใช้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนหรือมีผลกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


この記事をSNSでシェア!

PR
 • 「圧着端子」の“パイオニア” 業界トップシェアの信頼とサービス
  「圧着端子」の“パイオニア” 業界トップシェアの信頼とサービス

おすすめ記事

 1. JETRO 日本貿易振興機構「正しい情報と、皆さんの声を届ける」 竹谷 厚
 2. 石井正忠監督独占インタビュー
 3. ソンクラン 旅行特集 2020「ホテル特集」週刊ワイズ ソンクラン 旅行特集 2020「ホテル特集」
 4. ムエタイの若武者福田海斗独占インタビュー
 5. Special Interview Magician JONIO
 6. Special Interview 国際交流基金xLSEアカデミー
 7. 年末年始 旅行特集 2019 vol.2「タイ国内旅行編」〜 親子ファーストな旅へ! 年末年始 旅行特集 2019 vol.2「タイ国内旅行編」〜 親子ファーストな旅…

カテゴリーと月別アーカイブ

無料メルマガ購読

週間WiSEの更新を通知する無料メルマガです。購読ボタンを押した後に届く仮登録メールにて最終登録を行って下さい。

PAGE TOP
Top