FACTORY MAX CO., LTD.

บริษัทตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ (Abrasive Tools, Cutting Tools, Machine Tools) เทคโนโลยีและการผลิตสินค้าตามออเดอร์

บริษัทตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ (Abrasive Tools, Cutting Tools, Machine Tools) เทคโนโลยีและการผลิตสินค้าตามออเดอร์

menu

FACTORY MAX CO., LTD.

“เรามุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า”
(บริษัทสนับสนุนธุรกิจการผลิตสินค้าในประเทศไทย)

Factory Max | Company Profile
Viewing time:4:15

แนะนำบริษัท

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเป็นตัวแทนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น

เรามีแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย มีการจัดอบรมทางด้านเทคนิคเฉพาะด้านและการหาโซลูชั่นการเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้น และหวังจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ลูกค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันได้

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและมีสาขาอยู่ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมาครอบคุลมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย

เรามีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 2 ครั้งต่อปี คืองาน InterMoldThailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Manufacturing Expo ในช่วงกลางปีและงาน Metalex ในช่วงปลายปี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการผลิตที่หลากหลาย
โดยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนําระดับโลก

 • Cutting Tool
 • Arbor & Spindle
 • Metrology
 • Machine Tool, Clamping & Presetter
 • Smart Factory Solution
 • Grinding, Polishing & Deburring
 • Assembly Tool
 • Metalworking Fluid
 • Lighting & Sustainable Energy
 • Pollution Control
 • Welding
 • Automation & Control

ไม่ใช่แค่จัดหาสินค้าคุณภาพดีเท่านั้น! แต่เรายังมีระบบสนับสนุนที่ครบวงจรอีกด้วย

เรามีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคนิคแบบครบวรจร Taratorn Pro Center(one stop service technical center) ภายใต้ชื่อ “Taratorn ProCenter” ซึ่งจะทําให้แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ส่งมอบความสําเร็จไปถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรในศูนย์บริการนี้

นอกจากจะมีพื้นที่จัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วยังมีห้องประชุมและห้องสัมมนาที่สามารถใช้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น รวมไปถึงการจัด workshop ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

รวมถึงเรายังมีระบบสนันสนุนอื่นๆอีกมากมายที่ส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ครบครัน ได้แก่

 • Warehouse & Logistics
 • Repairing & After sales service
 • Regrinding & Coating service
 • Mold Repair Service
 • Customer training & Consulting
 • Application Improvement & Report

Basic Info

Location

PAGE TOP