บริษัทตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ (Abrasive Tools, Cutting Tools, Machine Tools) เทคโนโลยีและการผลิตสินค้าตามออเดอร์

บริษัทตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ (Abrasive Tools, Cutting Tools, Machine Tools) เทคโนโลยีและการผลิตสินค้าตามออเดอร์

menu

Home

“เรามุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า”
(บริษัทสนับสนุนธุรกิจการผลิตสินค้าในประเทศไทย)

Company Profile
Viewing time:4:15

แนะนำบริษัท

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเป็นตัวแทนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น

เรามีแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย มีการจัดอบรมทางด้านเทคนิคเฉพาะด้านและการหาโซลูชั่นการเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้น และหวังจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ลูกค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันได้

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและมีสาขาอยู่ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมาครอบคุลมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย

เรามีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 2 ครั้งต่อปี คืองาน InterMoldThailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Manufacturing Expo ในช่วงกลางปีและงาน Metalex ในช่วงปลายปี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการผลิตที่หลากหลาย
โดยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนําระดับโลก

 • Cutting Tool
 • Arbor & Spindle
 • Metrology
 • Machine Tool, Clamping & Presetter
 • Smart Factory Solution
 • Grinding, Polishing & Deburring
 • Assembly Tool
 • Metalworking Fluid
 • Lighting & Sustainable Energy
 • Pollution Control
 • Welding
 • Automation & Control

ไม่ใช่แค่จัดหาสินค้าคุณภาพดีเท่านั้น! แต่เรายังมีระบบสนับสนุนที่ครบวงจรอีกด้วย

เรามีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคนิคแบบครบวรจร Taratorn Pro Center(one stop service technical center) ภายใต้ชื่อ “Taratorn ProCenter” ซึ่งจะทําให้แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ส่งมอบความสําเร็จไปถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรในศูนย์บริการนี้

นอกจากจะมีพื้นที่จัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วยังมีห้องประชุมและห้องสัมมนาที่สามารถใช้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น รวมไปถึงการจัด workshop ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

รวมถึงเรายังมีระบบสนันสนุนอื่นๆอีกมากมายที่ส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ครบครัน ได้แก่

 • Warehouse & Logistics
 • Repairing & After sales service
 • Regrinding & Coating service
 • Mold Repair Service
 • Customer training & Consulting
 • Application Improvement & Report

Basic Info

Location

PAGE TOP