FKK (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปสินค้าโดยใช้หนังเทียมและยูรีเทน

บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปสินค้าโดยใช้หนังเทียมและยูรีเทน

menu

FKK (Thailand) Co., Ltd.

จากประสบการณ์การผลิตชิ้นส่วน
สำหรับประกอบหูฟัง
สู่หน้ากากผ้าลวดลายสวยงาม

แนะนำองค์กร

ผู้ผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีเทคนิคการตัดเย็บแบบเฉพาะตัว
บริษัท FKK(THAILAND) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย อยู่ในเครือบริษัทแม่คือ FUJIKASEI GROUP ที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า 60 ปีในประเทศญี่ปุ่น แต่เดิมบริษัท FUJIKASEI GROUP เน้นการผลิตสินค้าจำพวกแผ่นรองศีรษะและแผ่นรองหูสำหรับหูฟังที่ทำจากวัสดุโพลียูริเทนและหนังสังเคราะห์เป็นหลัก โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบความถี่ระดับสูงซึ่งก็คือการผลิตแบบความถี่คลื่นอัลตราโซนิค และมีวิธีการตัดเย็บแบบเฉพาะตัว แต่สำหรับที่ประเทศไทย เราได้เพิ่มการผลิตสินค้าชนิดอื่น ๆ อย่างสายสะพายกล้อง รวมไปถึงเคสกันกระแทกต่าง ๆ อีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบัน เราจึงริเริ่มขยายการผลิตไปสู่หน้ากากผ้าด้วยเช่นกัน
ในบรรดาสายการผลิตทั้งหมดของบริษัทเรา การผลิตชุดยูนิฟอร์มถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากในประเทศไทย ทำให้เราคิดอยากจะลองขยายตลาดการตัดเย็บให้กว้างขึ้น เราจึงให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหน้ากากผ้าเพียงหนึ่งเดียว

ที่ผ่านมาผลประกอบการจากการผลิตชุดยูนิฟอร์มของเรากำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เราเริ่มมองหาช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ ๆ และในตอนนั้นเองไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ก็เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้จำนวนหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เราจึงริเริ่มการผลิตหน้ากากผ้าขึ้น

ความท้าทายและความสนุกคือสิ่งสำคัญ
ในการผลิตหน้ากากผ้าที่สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ด้วยนั้น เราต้องเจออุปสรรคมากมาย ทั้งการหาผ้าชนิดไม่ถักทอที่กำลังขาดแคลน หรือการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทเราจึงตัดสินใจว่า “จะลองผลิตหน้ากากที่มีลูกเล่นแบบที่เราเองก็อยากใส่” เราใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบที่ใช้กับแผ่นรองศีรษะและแผ่นรองหูสำหรับหูฟังหรือชุดยูนิฟอร์มในการผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายใหม่ของบริษัทเรา

สู่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแบบครบวงจร
จุดแข็งในการผลิตของบริษัทเราคือ เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มแบบเฉพาะทางและมีระบบการผลิตที่ยืดหยุ่นสามารถรองรับสินค้าล็อตเล็ก ๆ หลากหลายชนิดได้ ปัจจุบันเราเน้นผลิตหน้ากากผ้าลวดลายแบบญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่เรากำลังพัฒนาการผลิตหน้ากากที่เป็นดีไซน์ของเราเอง โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบส่งผ่านความร้อน (Heat Printing)

ต่อจากนี้ไป เราตั้งเป้าผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแบบครบวงจร แม้ว่าเทคโนโลยีการตัดเย็บจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เราจะอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยให้เราสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่สาขาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ต่อไปได้อีกในอนาคต

แนะนำผลิตภัณฑ์

แนะนำพนักงาน

Basic Info

Location

PAGE TOP
Top