แปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์ และอื่น ๆ ด้วยความแม่นยำ เก็บรายละเอียดชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปที่ซับซ้อนหรือยากต่อการตัดก็สามารถทำได้

แปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์ และอื่น ๆ ด้วยความแม่นยำ เก็บรายละเอียดชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปที่ซับซ้อนหรือยากต่อการตัดก็สามารถทำได้

menu

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

แปรรูปวัสดุที่ยากต่อการตัด
รวมถึงการประกอบและแปรรูปที่ซับซ้อน
ด้วยเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ + เครื่องกลึง NC

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

CNC Auto Lathe Machine
64 เครื่อง

NC Lathe Machine
TAKAMAZ GSL-15 etc. 17 เครื่อง


พับสูงสุด : 320 ㎜
ขนาดชัค : 6 นิ้ว
ความเร็วรอบสูงสุดแกนหลัก : 3,500 min
ขนาดกลึงสูงสุด : Ø180 mm
ความยาวกลึงสูงสุด : 190 mm
ขนาดวัตถุดิบบาร์สูงสุด : ของแข็ง Ø26, Ø35, Ø42 mm
CNC Machining Center
FANUC ROBODRILL α-D14Mia etc. 23 เครื่อง


Stroke (X x Y x Z) : 500x400x330mm
ขนาดโต๊ะ : 650x400mm Main Shaft Rotary
ความเร็วแกน : 100 - 10,000min
Tool Turret : 14 (Max)
Control Unit : FANUC Series 31i_B
ID Grinding Machine
TSUGAMI

OD Grinding Machine
MICRON
Washing Machine
CLEANVY

Oil-mist collector for clean working environment
AMANO

รายการเครื่องจักร

Brand Machine type Model Qty.
CNC Lathe Total 63m/c
Tsugami CNC lathe B0205 3m/c
B0206 4m/c
BS20B-V 7m/c
B020F 4m/c
Star CNC lathe SR-32J 5m/c
SR-20J 6m/c
SR-10J 6m/c
SB-20G 10m/c
Cincom CNC lathe K16E VIIP 1m/c
A20 VII 4m/c
A20-3F7 5m/c
BL-12V 2m/c
C-16VII 1m/c
M-20I 1m/c
L25 4m/c
NC Lathe Total 17m/c
Takamaz NC lathe X-10i 4m/c
X-10 Hi server 2m/c
GSL-15 5m/c
CX-20 1m/c
GSL-10H 5m/c
Masak NC lathe QTN-150/500 1m/c
Machining Center Total 23m/c
Fanuc Machining center Robodrill α-D14MiA 6m/c
Robodrill α-T21iFe 4m/c
Robodrill α-T14iFse 4m/c
Enshu Machining center EV360T 1m/c
BE 130 1m/c
Brother Machining center TC-S2C-0 2m/c
TC-S2B-0 1m/c
R450X1 4m/c
Other Total 10m/c
Takisawa Manual Lathe TAL-450 1m/c
Tsugami ID grinding C220(X) 1m/c
Micron Centerless Grinder MD-450-RT 1m/c
Kyowa kogyo Semi-auto buff BUFA-01 1m/c
Manual buff TFO-FK (MOTOR) 1m/c
Auto Washing WAA-01 1m/c
Cleanvy Hydrocarbon cleaning machine FVH2-3040CV 1m/c
MVH1-3040 2m/c
Makino Wire cut SP43 1m/c

PAGE TOP