MINO (THAILAND) CO., LTD.

Aluminium die casting หล่ออลูมิเนียม และแปรรูปอย่างแม่นยำ

Aluminium die casting หล่ออลูมิเนียม และแปรรูปอย่างแม่นยำ

menu

MINO (THAILAND) CO., LTD.

การฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม (Aluminium die casting) ที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีและกำลังคน

แนะนำบริษัท

บริษัทมิโน่ โคเกียว ซึ่งเชี่ยวชาญในการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม ได้ขยายสาขามาที่ประเทศไทย
ในชื่อ MINO(THAILAND) ในปี 1995 โดยดูแลตั้งแต่การหล่อ แปรรูป
ไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์

จุดเด่นของเรา คือ เทคโนโลยีโดยเมื่อก่อนนั้น วิธีการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมจะทำได้เฉพาะกับชิ้นส่วนที่มีความหนาเท่านั้น แต่ในปี 2002 บริษัทของเราได้ประสบความสำเร็จในการฉีดขึ้นรูปของกล่อง ECU ซึ่งมีความหนาเพียง 0.8mm และสามารถผลิตได้ในจำนวนมาก

ในขั้นตอนการทดลองผลิตนั้น เรายังสามารถทำได้ในวัสดุที่มีความหนาเพียง0.5mm เท่านั้น ช่วงปีที่ผ่านมา ความต้องการตัวรถที่มีน้ำหนักเบามีมากขึ้น ทำให้วัสดุขนาดบางได้รับความนิยมไปด้วย ดังนั้น สินค้าของบริษัทของเราจึงได้รับการตอบรับที่ดีมาก

วัสดุที่มีความทนทานสูงจะได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากถ้าหากแก๊สและของเหลวผสมกันในโลหะ ความแข็งแรงทนทานจะลดลงอย่างมาก
และจะเกิดความเสี่ยงการทำงานที่ผิดพลาดได้เมื่อทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันสูง

บริษัทของเราจึงผลิตชิ้นส่วนที่มีความมิดชิดและแน่นหนาของวัสดุสูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น รถยนต์เป็นสิ่งที่คนฝากชีวิตไว้ บริษัทของเราจึงให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุที่มีความทนทานสูง

เตรียมรับมือกับรถยนต์ไฮบริดและ EV

เราได้คาดการณ์ว่า ต่อจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนไปสู่ยุคการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ จึงได้มีการลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว อย่างเช่น ที่ผ่านมาเราผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก-กลาง ในปี 2017 เราได้นำเครื่องจักร die casting แบบใหม่ ที่มีขนาดความจุ 670 ตัน 800 ตัน เข้ามาที่โรงงานแห่งที่ 1 ของเรา

และเริ่มผลิตชิ้นส่วนขนาดกลาง-ใหญ่ที่ใช้ในรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา (2019) เราได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเสร็จในเดือนกันยายนปีหน้า (2020) และจะเริ่มการผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 คาดว่าศักยภาพการผลิตนั้นจะเพิ่มจากปัจจุบันมากขึ้น 800- 1250 ตัน

คุณโมริโมโตะ คาซึมิ President กล่าวว่า การเตรียมตัวหลังจากยานยนต์สมัยใหม่เริ่มเป็นที่แพร่หลายแล้วนั้นจะช้าเกินไป เราเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพื่อให้สามารถรับมือได้ในเวลาที่ผู้บริษัทผลิตต้องการ

ปรับปรุงการบริหารด้วยหลัก 5S

ในปัจจุบัน ผลประกอบการธุรกิจของเรากำลังไปได้ด้วยดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณโมริโมโตะนำหลักการ 5S มาใช้ในการบริหารตั้งแต่ ปี 2009
หลัก 5S ดังกล่าวได้แก่ Seiri:สะสาง Seiton:จัดระเบียบ Seisou:ทำความสะอาด Seiketsu:รักษาความสะอาด Shitsuke:สร้างนิสัย ในตอนแรกนั้นยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงมีเสียงเสนอว่าให้เลิกทำ

แต่คุณโมริโมโตะก็ยืนกรานว่า จุดประสงค์ที่แท้จริงของหลักการดังกล่าวคือ การอบรมความเป็นมนุษย์ให้แก่พนักงานและยืนกรานที่จะทำต่อไป โดยคุณโมริโมโตะเป็นผู้นำในการเข้าไปทำความสะอาดโรงงาน และตั้งเป้าหมายว่าจะมุ่งสู่การเป็นโรงงาน die casting ที่สะอาดที่สุดในโลก

หลักการดังกล่าวเริ่มจะมาเห็นผลในช่วงย่างเข้าปีที่ 4
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการผลิตช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาได้ตามที่ต้องการ และเมื่อเข้าปีที่ 7 ก็ส่งผลให้ยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
คุณโมริโมโตะกล่าวว่า ด้วยหลักการ 5S ที่สร้างพนักงานที่มีความเห็นใจผู้อื่น ทำให้พนักงานของเราพยายามอย่างหนักเพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ถูกแก่ลูกค้า

ตัวอย่างเช่น การใช้น้ำยาถอดแบบในขั้นตอนการถอดสินค้าออกจากแม่พิมพ์นั้น เราพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างและรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุด
ซึ่งทำให้สามารถลดปริมาณน้ำยาที่ใช้ ลดต้นทุนที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังลดเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดด้วยครับ

นอกจากนั้น พนักงานทุกคนยังช่วยกันสร้างระบบขึ้นมาใหม่ที่จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้น นำเงินและเวลาที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อลูกค้ามากที่สุดครับ

เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำงานอย่างหนักและยกระดับคุณภาพอาหารของบริษัท บริษัทของเราได้จ้างเชฟฝีมือดีมาทำอาหารให้
นอกจากนี้พนักงานของเราทุกคนยังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีอีกด้วย ส่งผลให้จากในช่วงปี 2002 ที่มีอัตราการลาออกจากงาน 45% ต่อเดือน ลดลงมาเหลือเพียง 4% ในช่วงปี 2018 แต่ในทางตรงกันข้าม ความชำนาญของพนักงานนั้นเพิ่มขึ้น
ในปี 2009 ความไม่มีประสิทธิภาพนั้นสูงถึง 12% แต่ลดลงมาได้ถึง 3%ในปี 2018

การนำเสนอสิ่งที่ดีในราคาถูกนั้น จะใช้เพียงแค่ความพยายามของประธานบริษัทคนเดียวไม่ได้ ตอนนี้บริษัทของเรากำลังดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งถ้าไม่นำหลักการ 5S มาใช้ ก็อาจจะทำให้ต้องถอนตัวออกจากประเทศไทยไปแล้วก็ได้ บริษัทของเรามีเทคโนโลยีและพลังความเป็นมนุษย์ของพนักงานเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ครับ คุณโมริโมโตะกล่าวเสริม

หลักการ 5S

การควบคุมคุณภาพ

แนะนำพนักงาน

Basic Info

Location

PAGE TOP