จำหน่ายเคมีภัณฑ์ พลาสติก วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สารเติมแต่งในอาหาร และวัตถุดิบเครื่องสำอางเป็นต้น

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ พลาสติก วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สารเติมแต่งในอาหาร และวัตถุดิบเครื่องสำอางเป็นต้น

menu

Home

จากประสบการณ์และความสามารถของบริษัททางการค้าเคมีภัณฑ์
​​มุ่งสู่การเป็นผู้ให้โซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม

​​ผู้ริเริ่มบุกเบิกบริษัทการค้าเคมีภัณฑ์ กับประสบการณ์ในไทยกว่า 30 ปี

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท Nagase Co., Ltd. ในปี พ.ศ. 2375 บริษัทฯ ได้วางรากฐานในฐานะบริษัทการค้าเฉพาะทางที่จัดการเคมีภัณฑ์ทุกอย่างตั้งแต่สีย้อมไปจนถึงเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ มาโดยตลอด จนกระทั่งถึงขณะนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการสร้างมูลค่าของบริษัทฯ ให้มีบทบาทด้านการผลิตและแปรรูป รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กรในฐานะ “โมเดลธุรกิจเฉพาะตัวที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของบริษัทการค้าฯ” โดยมีการแบ่งขอบเขตการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นส่วนต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วัสดุเฉพาะทาง (Functional materials) วัสดุในการแปรรูป (Processed materials) อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและยานยนต์ รวมไปเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยอาศัยความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของกลุ่มบริษัทในเครือที่มากกว่า 100 แห่งใน 20 ประเทศทั่วโลก

​​ปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ก่อตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทยในชื่อบริษัท นากาเซ่ ประเทศไทย (NAGASE (THAILAND) Co., Ltd.) โดยเริ่มจากการนำเข้าเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์จากญี่ปุ่น โดยแบ่งสินค้าเป็นหลากหลายประเภท ได้แก่วัสดุเฉพาะทาง (Functional materials) วัสดุขั้นสูง (Advance materials) สารเคมี พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการใช้ชีวิต เป็นต้น นอกจากมีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมแล้ว บริษัท นากาเซ่ ประเทศไทย ยังเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของเครือบริษัท NAGASE ในแถบประเทศอาเซียนที่ช่วยส่งมอบโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักใหม่
เพื่อมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท้องถิ่น

​​สมาชิกหลักของบริษัทฯ ที่มีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจในหลากหลายสาขา ตั้งแต่วัสดุเฉพาะทาง (Functional materials) วัสดุในการแปรรูป (Processed materials) อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและยานยนต์ รวมไปเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน
จากซ้าย คุณคาซามัตสึ (DM) คุณกัญรัตน์ (SSE) คุณนูมาตะ (GM) และคุณบุญศักดิ์ (ADV)

​​ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท้องถิ่นในประเทศไทยได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คุณนุมาตะ จีเอ็มของบริษัทกล่าวว่า “ในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินชีวิตของผู้คนให้มากที่สุด”

​​NAGASE Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ กำลังเร่งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2561 ทางบริษัทฯ จึงได้ลงทุนและต้อนรับบริษัท AIENCE ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าสู่กลุ่มบริษัทในเครือ เราจึงได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท AIENCE ที่โดดเด่นในด้านการบำบัดน้ำเสียและก๊าซไอเสียที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก คุณนูมาตะกล่าวอีกว่า “หลังจากนี้เราจะมีนโยบายยกระดับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยจะเร่งผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ AIENCE อย่างจริงจังต่อไป”

บริษัทฯ ได้มอบโซลูชั่นมากมายแก่อุตสาหกรรมท้องถิ่นทุกรูปแบบในประเทศไทยมาตลอด 30 ปี ตั้งแต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุและแปรรูป ยานยนต์ พลาสติก และอาหาร เราตั้งใจจะนำความรู้และความชำนาญที่สั่งสมมามากมายรวมกับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ AIENCE เพื่อเพิ่มคุณค่าใหม่ของบริษัทฯ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลักดันผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย และผลิตภัณฑ์บำบัดก๊าซไอเสีย

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดที่บริษัทมุ่งเน้นมากที่สุด ได้แก่ เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียที่เรียกว่า “Aquablaster” และระบบบำบัดก๊าซไอเสียที่เรียกว่า “Deoriser” โดยบริษัทได้ตั้งผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย “Aquablaster” คือ

วีดิโอแนะนำ “Aquablaster”

排水処理システム「アクアブラスター」とは - NAGASE THAILAND CO., LTD.
Viewing time:4:22

​​เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย “Aquablaster” – NAGASE THAILAND CO., LTD.
ระยะเวลาวีดิโอ: 4 นาที 22 วินาที


ตัวอย่างจากบ่อบำบัดในโรงงานผลิตอาหาร

“Aquablaster” เป็นเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียที่ให้พลังการละลายออกซิเจนอันทรงพลังโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ช่วยในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ การบำบัดน้ำเสียสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตะกอนที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อย ส่งเสริมอัตราการละลายของออกซิเจนและการกวนแบบผสมผสาน ทำให้ได้รับการประเมินว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติการบำบัดน้ำเสีย”

นอกจากโรงงานแปรรูปอาหาร ยังสามารถช่วยลดการเกิดตะกอนจำนวนมากในโรงงานน้ำมันแร่ โรงงานเคมี และโรงงานจัดการน้ำหมุนเวียน และสามารถขจัดกลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่า ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมได้ รวมถึงโครงสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน ทำให้ไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อย ช่วยประหยัดแรงงานและพลังงาน นอกจากนี้ น้ำเสียที่บำบัดแล้วสามารถระบายทิ้งลงท่อน้ำทิ้งได้ จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำใกล้เคียง ทำให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียได้

ด้วยประวัติการจำหน่ายในญี่ปุ่นมานานกว่า 15 ปี และการติดตั้งในโรงงานผลิตยานยนต์หรือฐานการผลิตมาแล้วมากมาย ทำให้ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัล “รางวัล NBK สาขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จากสำนักงานการผลิตและเศรษฐกิจพื้นที่คินกิในประเทศญี่ปุ่น

ผลจากการลดต้นทุนด้วยการติดตั้ง Aquablaster
 1. การบำบัดน้ำเสียด้วย Aquablaster ทำให้สามารถปล่อยน้ำลงท่อน้ำทิ้งได้
  ⇒ ประหยัดได้ปีละ 12 ล้านเยน (ประมาณ 3.5 ล้านบาท)

  ตัวอย่างจากการปล่อยน้ำของโรงงานผลิตข้าวกล่องจังหวัดเฮียวโงะ

 2. หลังการติดตั้ง Aquablaster เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้สามารถยกเลิกการใช้ Floatation Unit ได้
  ⇒ ประหยัดได้ปีละ 19 ล้านเยน (ประมาณ 5.5 ล้านบาท)

  ตัวอย่างจากการปล่อยน้ำของครัวในโรงแรมในจังหวัดเฮียวโงะ

 3. ยืดอายุการใช้น้ำที่หมุนเวียนในระบบจาก 5 เท่าเป็น 20 เท่า และช่วยลดปริมาณตะกอนลงอย่างมาก
  ⇒ ประหยัดได้ปีละ 8.5 ล้านเยน (ประมาณ 2.45 ล้านบาท)

  ตัวอย่างจากโรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดชิซุโอกะ

กลุ่มลูกค้าหลัก
 • โรงงานแปรรูปอาหาร
 • โรงงานน้ำมันแร่
 • โรงงานผลิตสารเคมี
 • โรงงานที่มีการใช้น้ำในระบบหมุนเวียน และอื่นๆ

ตรวจสอบประวัติการติดตั้งได้ที่นี่

https://www.aience.co.jp/aerator/solution/

เครื่องบำบัดก๊าซไอเสีย “Deoriser”

วีดิโอแนะนำ “Deoriser”

「デオライザー」の紹介動画 - NAGASE (THAILAND) CO., LTD.
Viewing time:13 Seconds

เครื่องบำบัดก๊าซไอเสีย “Deoriser” – NAGASE THAILAND CO., LTD.
ระยะเวลาวีดิโอ: 13 วินาที

“Deoriser” คือเครื่องบำบัดก๊าซไอเสีย (Scrubber) แบบแผ่นฟิลม์น้ำรุ่นใหม่ที่ติดตั้งฟังก์ชั่นบำบัดน้ำหมุนเวียนในตัว ด้วยการใช้แผ่นฟิลม์น้ำที่มีประสิทธิภาพดักจับกลิ่นเหม็นและฝุ่น 100% มีเครื่องเติมอากาศ Aquablaster ติดตั้งอยู่ภายในเพื่อป้องกันการเน่าเสียของน้ำ ยับยั้งการสร้างตะกอนส่วนเกิน และด้วยระบบปล่อยน้ำเสียจากระบบหมุนเวียนเป็นศูนย์นี้ ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานและลดรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ลงได้

การนำเครื่องบำบัดก๊าซไอเสียนี้มาใช้ ทำให้สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโรงงานหล่อโลหะ โรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ โรงงานเภสัชกรรม โรงงานผลิตสารเคมี และโรงงานอื่น ๆ ที่มีปัญหาด้านการบำบัดก๊าซไอเสียได้ อีกทั้งยังช่วยลดค่าไฟและค่าจัดการตะกอนเสีย รวมถึงเป็นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ จากธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น “ข้อเสนอผ่านการประเมินมาตรฐานของการปล่อยของเสีย” หรือ “ข้อเสนอและแผนรับมือด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน” เป็นต้น

เมื่อเทียบกับระบบบำบัดก๊าซไอเสียแบบมีเดียหรือแบบเปียก ระบบผลิตแผ่นฟิลม์น้ำนี้มีความสามารถในการดักจับอนุภาคกลิ่นไม่พึงประสงค์และฝุ่นควันได้ดีกว่า ซ่อมบำรุงง่ายกว่า และลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า ทำให้ได้รับรางวัลอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นใน “งานมอบรางวัลหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็ก-กลางครั้งที่ 47” และในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้รับ “รางวัล NBK สาขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จากสำนักงานการผลิตและเศรษฐกิจพื้นที่คินกิในประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับ Aquablaster ด้วย

กลุ่มลูกค้าหลัก
 • โรงงานหล่อโลหะ
 • โรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ
 • โรงงานเภสัชกรรม
 • โรงงานผลิตสีทาบ้าน
 • โรงงานผลิตสารเคมี และอื่น ๆ

ตรวจสอบประวัติการติดตั้งได้ที่นี่

https://www.aience.co.jp/scrubber/solution/

สนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

คุณนูมาตะกล่าวว่า “ตอนนี้บริษัทฯ ของเรากำลังอยู่ในขั้นตอนสร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาครับ ในขณะที่เราใช้ความคล่องตัวในฐานะบริษัทการค้าให้เป็นประโยชน์ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของ AIENCE เราก็สะสมความเชี่ยวชาญด้วยการแก้ไขปัญหาหน้างานจริงของลูกค้าควบคู่ไปด้วยครับ นอกจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เองแล้ว ทางเรายังมีแผนในอนาคตอันใกล้ว่าจะเพิ่มขอบเขตการเสนอสินค้าอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้าอีก เช่น สารเคมีที่เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย หรือระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ สำหรับเฝ้าติดตามระดับความสกปรกของน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด”

บริษัท นากาเซ่ ประเทศไทย จะช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าในฐานะผู้ให้โซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสนับสนุนสังคมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

Basic Info

BANGKOK OFFICE

EASTERN OFFICE

PAGE TOP