ธุรกิจด้าน Alfa Frame (Aluminium Frame & System ที่ใช้งานอุตสาหกรรม) ธุรกิจด้านอุปกรณ์ (อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องเป่าลม Clean Room)

ธุรกิจด้าน Alfa Frame (Aluminium Frame & System ที่ใช้งานอุตสาหกรรม) ธุรกิจด้านอุปกรณ์ (อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องเป่าลม Clean Room)

Aluminum Frame

Aluminum Frame

 
[การลดต้นทุนแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในโลก] การออกแบบ การประกอบ ไปจนถึงบริการหลังการขาย เราพร้อมให้การสนับสนุนในการลดต้นทุนส่วนที่ “ยากต่อการมองเห็น”

บริการของ NIC ช่วยลดเวลาและแรงงานในการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเราเตรียมข้อมูลแบบแปลนและรายการวัสดุต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพวิธีการประกอบ หรือภาพสินค้าเมื่อเสร็จแล้ว โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังมี “Marking system™” (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ซึ่งระบุรายการชิ้นส่วนและแบบแปลนบนตัว “ALFA FRAME®” จึงช่วยให้ประหยัดเวลาในการประกอบมากยิ่งขึ้น และเรายังมี “พนักงานมืออาชีพด้าน Aluminum Frame” ที่พร้อมสนับสนุนและให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีเพียงบริษัทเราเท่านั้นที่จะทำได้

■ข้อดี 3 ประการของการใช้ KAKCHAR™ ในการออกแบบ

  • ①เราสามารถใช้โปรแกรม CAD จัดทำข้อมูลแบบแปลนได้ 5 รูปแบบ พร้อมส่งให้ลูกค้าพิจารณาในขั้นตอนการเสนอราคาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ เพิ่มเติม !
    (・แบบแปลน 3D・แบบแปลน 2D・แบบแปลน 3D-PDF・DXF・STEP)
  • ②สามารถทำการสั่งซื้อชิ้นส่วนสินค้าด้วยตัวเลขอ้างอิงตามรายชื่อในแบบแปลนที่มอบให้ จึงช่วยป้องกันความผิดพลาดได้ !
  • ③เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบโครงสร้าง ด้วยการรักษาคุณภาพและเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่สุด จึงสามารถตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้

■ข้อดี 3 ประการในการใช้ Marking system™

  • ①ด้วยตำแหน่งการติดตั้งที่ชัดเจน ทำให้ใช้เวลา “ค้นหา” “คิด” และ “ตรวจวัด” ในขั้นตอนการประกอบลดลงอย่างเห็นได้ชัด !
  • ②เพราะไม่จำเป็นต้องดูแบบแปลน ทำให้แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีทักษะในการประกอบ Aluminum Frame มาก่อนก็สามารถประกอบขึ้นมาได้เช่นกัน
  • ③ไม่จำเป็นต้องวัดตำแหน่งใส่น็อต จึงหมดปัญหาเรื่องการลืมใส่น็อตอีกต่อไป

 

 

PAGE TOP