QAD (THAILAND) LTD.

ให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก

ให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก

menu

QAD (THAILAND) LTD.

QAD เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์
Enterprise Resource Planning หรือ ERP
บนระบบ Cloud สำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก

QAD Adaptive ERP Overview
Viewing time:3:14

 

แนะนำบริษัท (Company Introduction)

QAD เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก

บริษัท QAD ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 และ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตา บาบาร่า ในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงาน 29 แห่งทั่วโลก รวมทั้งสาขาในประเทศไทยซึ่งก่อตั้งมากว่า 40 ปี

QAD มองว่าผู้ผลิตทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้ง วิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของผู้ผลิต QAD พยายามคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยให้ผู้ผลิต สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

และ QAD เรียกบริษัทเหล่านี้ว่า “Adaptive ManufacturingEnterprises” ด้วยโซลูชั่นที่ QAD มี จะช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างรวดเร็ว

โซลูชั่นและบริการของ QAD (Product & Solution)

 

QAD เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP บนระบบ Cloud
ที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ

ซึ่งERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ซึ่งหมายถึง ซอฟต์แวร์และระบบที่ใช้ในการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทานหลัก การผลิต การบริการ การเงิน และกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร

QAD Adaptive ERP

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสามารถทำให้กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้น เช่น ระบบการบัญชีและการจัดซื้อ การจัดการโครงการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ การดำเนินงานซัพพลายเชน

แอปพลิเคชั่น ERP แต่ละตัวสามารถนำเสนอซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการ (SaaS) ในขณะที่ชุดแอปพลิเคชั่น ERP ที่สมบูรณ์จะสร้างระบบ ERP ที่สามารถใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวมกระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อเปิดให้การไหลของข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชั่นเป็นไปอย่างเป็นระบบ

ERP เชื่อมต่อทุกแง่มุมขององค์กร ระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ช่วยวางแผนงบประมาณ คาดการณ์ และรายงานสถานะทางการเงิน รวมถึงกระบวนการขององค์กรได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผู้บริหารองค์กรสามารถมองเห็นการดำเนินงานได้ทั้ง ระบบผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผลักดันให้ผู้ผลิตก้าวสู่การเป็น Adaptive Manufacturing Enterprises ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมองย้อนกลับไปดูกลยุทธ์แบบดั้งเดิม อาจเห็นว่ากระบวนการต่างๆ ไม่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับธุรกิจการผลิต (ERP) จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยผู้ผลิตแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดตั้ง ความซับซ้อน ต้นทุนที่คาดเดาไม่ได้

ดังนั้น ในการรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ ERP ที่ทันสมัย รวดเร็ว ว่องไว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

QAD Adaptive ERP เป็นซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการผลิตบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น และมีความคล่องตัวสูง สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (UX) และในฐานะโซลูชั่น Cloud ERP ที่ทันสมัยได้ ดังนั้น QAD Adaptive ERP ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ และการพัฒนาการโดยรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจการผลิต

เพื่อการเป็นองค์กรที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเจอภาวะวิกฤต QAD มีแบบประเมินเบื้องต้น สำหรับวิเคราะห์องค์กร ที่เรียกว่า Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรเพื่อให้ผู้ผลิตลองประเมินองค์กรได้ฟรี เพื่อที่จะได้ทราบ จุดแข็งและจุดอ่อนในธุรกิจของตัวเองว่าเป็นอย่างไร และวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

มาดูกันว่าองค์กรของคุณ มีความสามารถในการปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหน
สามารถลองประเมินได้ที่

https://www.qad.com/th-TH/adaptive-manufacturing-enterprise/diagnostic

 

 

คุณจะได้รับผลการประเมินทันทีผ่านอีเมล์ และหากต้องการปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ERP สามารถติดต่อได้ที่ทีมงาน QAD ประเทศไทย

เบอร์ติดต่อในไทย : 02-202-9363
เบอร์ติดต่อในญี่ปุ่น : +81-3-5733-8011
อีเมล์:si3@qad.com

กลุ่มผู้ผลิตที่ QAD เชี่ยวชาญ

ธุรกิจการผลิตแต่ละแห่งมีความพิเศษที่แตกต่างกัน และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้ายานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ไฮเทค และอื่นๆ ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป้าหมายของเราคือจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง 6 อุตสาหกรรม ดังนี้

https://www.qad.com/th-TH/industries

https://www.wisebk.com/wp-content/uploads/2021/02/QAD_05_th.jpg

ซอฟต์แวร์ QAD Adaptive ERP สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรโดยรวม ทั้งด้านการผลิต ซัพพลายเชน การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต ซึ่ง ERP Software เป็นหัวใจหลักในการทำงานและคาดการณ์สถานการณ์ในองค์กรให้ผู้บริหารพร้อมสำหรับการตัดสินใจ หรือให้พนักงานทุกส่วนพร้อมในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ERP ที่ดีจะต้องพร้อม รวดเร็วในการปรับเปลี่ยน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่ว่า ERP ทุกตัวจะสามารถรองรับอุตสาหกรรมผลิตได้ เพราะระบบการผลิตมีฟังก์ชั่นและส่วนงานที่แตกต่างไปจากธุรกิจทั่วๆไป ดังนั้นการเลือก ERP ให้เข้ามาเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมผลิต หรือธุรกิจการผลิต จำเป็นต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ มีแอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์กระบวนการผลิตได้ครอบคลุมจริงๆทั้งซัพพลายเชน

ซึ่ง QAD เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ERP ที่ดีที่สุด และโฟกัสที่โรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมผลิตขนาดใหญ่ QAD ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งาน จึงไม่แปลกที่ QAD จะเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งในด้าน ERP สำหรับธุรกิจการผลิตจริงๆ

 

ตัวอย่างกรณีศึกษา: บริษัทอาเคโบโน เบรค ประเทศไทย จำกัด (Case study)

ดาวน์โหลด Case study: Akebono ได้ที่

สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการโซลูชั่นระบบ QAD Adaptive ERP สามารถติดต่อทีมงาน QAD ประเทศไทยได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ERP และวิธีการเลือก ERP ที่เหมาะกับธุรกิจการผลิต ได้ที่ QAD Thailand

 

Basic Info

Bangkok office

東京オフィス

PAGE TOP