บริการการผลิต การจำหน่าย การบำรุงรักษา การพัฒนาวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบจดจำอัตโนมัติ IC tag (RFID), รหัส 2 มิติ (QR code), บาร์โค้ด

บริการการผลิต การจำหน่าย การบำรุงรักษา การพัฒนาวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบจดจำอัตโนมัติ IC tag (RFID), รหัส 2 มิติ (QR code), บาร์โค้ด

menu

การนำเสนอโซลูชัน

แนะนำบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

เราพร้อมแก้ปัญหาต่าง ๆ ในบริษัทด้วยเทคโนโลยีการจดจำและระบุตัวตนอัตโนมัติ

การจัดเก็บสินค้า / คลังสินค้า

สร้างมาตรฐานการทำงาน แสดงภาพสินค้าคงคลัง/ตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า และจัดลำดับสินค้าที่เข้ามาก่อนให้ออกไปก่อน

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า (ไม่จำเป็นต้องเขียน)
ติดป้ายการจัดเก็บสินค้าไว้ที่วัสดุที่จะจัดเก็บ และกำหนดรหัส ID ให้กับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาของสินค้า ตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า และอื่น ๆ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยบาร์โค้ดและ QR Code
การจัดการเรียงลำดับสินค้าที่เข้ามาก่อนให้ออกไปก่อน
เราแปลงข้อมูลวันหมดอายุและหมายเลขล็อตให้เป็นรหัส ID โดยระบบจะตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาก่อนและต้องปล่อยออกไปก่อนโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสูญเสียของสินค้า
การจัดการคลังสินค้าและตำแหน่งที่วางสินค้า (ไม่ต้องหา)
เมื่อสินค้ามาถึงมือเรา เราจะแปลงข้อมูลตำแหน่งที่วางสินค้าให้เป็นรหัส ID ก่อนนำสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้า ดังนั้น เราจึงสามารถจัดการนำสินค้าเข้าและออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างมาตรฐานการทำงานด้วยการจดจำด้วยเสียงและตัวอักษร
เรานำเทคโนโลยีการจดจำเสียงใส่เข้าไปในอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Devices) และใช้การจดจำตัวอักษร ด้วยวิธีนี้แม้แต่มือใหม่ก็สามารถทำงานแบบไม่ต้องสัมผัส (Hands Free) หรือไม่ต้องมอง (Eyes Free) ได้

การประกอบ / การแปรรูป / การผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่แปลงเป็นรหัส ID แล้ว ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ประหยัดแรงงาน ป้องกันการเกิดความผิดพลาด และพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นได้

การจ่ายสินค้าที่ถูกต้องแม่นยำ
การจ่ายสินค้าในเวลาและปริมาณที่จำเป็นจะช่วยลดความผิดพลาดของการทำงานและความเสียหายระหว่างกระบวนการ
การประหยัดแรงงาน (ไม่เปลืองแรงงาน)
เราเพิ่มประสิทธิภาพในงานติดฉลากและประหยัดแรงงาน โดยการติดด้วยระบบอัตโนมัติที่แม้แต่รูปทรงที่ยากต่อการติดฉลากก็สามารถทำได้
ระบบป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด (Poka-Yoke) /
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
เราสร้างระบบที่ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน เปลี่ยนจากระบบที่ต้องพี่งพาประสบการณ์และสัญชาตญาณในการใช้งานให้กลายเป็นระบบที่ใคร ๆ ก็สามารถใช้งานได้
การตรวจสอบย้อนกลับ
การแปลงข้อมูลการประกอบชิ้นส่วนหรือการแปรรูปเป็น ID
จะทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
การแสดงภาพของกระบวนการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลทั้งหมด และค้นพบปัญหาคอขวด (Bottleneck) ด้วยการจัดการข้อมูลกระบวนการผลิตแบบรวมศูนย์
การทำเครื่องหมายลงบนชิ้นส่วนโดยตรง (Direct Part Marking)
ปรึกษาเราได้หากคุณไม่สามารถติดฉลากได้ เนื่องจากรูปร่างของวัสดุหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

รับประกันเรื่องความแม่นยำ รองรับกระบวนการผลิตและรูปร่างวัสดุที่ดูยากแก่การทำ

แปลงรหัส ID ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
รองรับการตรวจสอบย้อนกลับ ด้วยฉลากรหัส ID ที่ทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูงในระหว่างการอบชุบ การดำเนินกระบวนการทางเคมี หรือการจัดเก็บกลางแจ้งระยะยาว
ป้ายเนมเพลท
สามารถพิมพ์ข้อมูลมากมายในพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง
ด้วยความแม่นยำในการพิมพ์ 0.3 มม.

การตรวจสอบ

ซัพพอร์ตระบบการทำงานที่มีความซับซ้อนและมีคุณภาพสูง
  • การทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการตรวจสอบ
  • การจัดการสินค้าตัวอย่างและชิ้นงานทดสอบ
  • การป้องกันการรั่วไหลในการตรวจสอบ
ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ
เรามีทีมตรวจสอบที่ซัพพอร์ตทั้งการพิมพ์และตรวจสอบในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ฉลากได้ อีกทั้งยังป้องกันการหยิบชิ้นส่วนผิดหรือการตกหล่นด้วย
การจัดการสินค้าตัวอย่างและชิ้นงานทดสอบ
เราจัดการสินค้าโดยแปลงเป็นรหัส ID หลังการตรวจสอบ

การจัดส่ง

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านโลจิสติกส์ให้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

ป้องกันการจัดส่งที่ผิดพลาด
ใช้รถเข็นหรือระบบดิจิทัลในการหยิบสินค้า เพื่อป้องกันการจัดส่งหรือหยิบสินค้าผิดพลาด
การจัดการสินค้าคงคลัง
จัดการปริมาณและระยะเวลาของสินค้าคงคลัง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเช็คสินค้า รวมถึงการปล่อยสินค้าที่เข้ามาก่อนออกไปก่อนโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่ชะงัก)
เรานำเสนอให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดหาผู้จัดส่งให้เหมาะกับข้อมูลสินค้าที่มี ออกใบแจ้งหนี้ ติดฉลาก และสร้างข้อมูลผลลัพธ์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนในการจัดส่ง
ติดตามการจัดส่ง
เราสร้างข้อมูลที่เชื่อมโยงที่อยู่จัดส่งกับหมายเลขการผลิต เพื่อช่วยให้สามารถติดตามสินค้าได้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด

สำนักงาน

เห็นภาพผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ในไซต์การผลิต

การจัดการการเข้าและออกสถานที่
ควบคุมการเข้าสถานที่หรือในอาคารโดยการใช้บัตรพนักงาน RFID โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในกระบวนการผลิต
การจัดการเส้นทางการเคลื่อนที่ภายในสถานที่
เรารวบรวมข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ของพนักงานโดยใช้ iBeacon และ RFID และนำเสนอให้เห็นภาพการทำงาน (การจัดการเส้นทางการเคลื่อนที่)
การจัดการสิ่งพิมพ์และแผนผัง (ไม่ต้องหา)
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเวลาในการจัดเก็บหรือค้นหาเอกสารและแผนผัง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการจดจำภาพจากกล้องและระบบสี (Color Depth)
การจัดการอุปกรณ์การผลิต
เรามีการดูแลรักษาอุปกรณ์การผลิตในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยควบคุมระยะเวลาบำรุงรักษาและหมายเลขอุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมั่นคง
การจัดการทรัพย์สินในโรงงาน
การแสดงภาพรถเข็นในโรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ และอื่น ๆ
ในโรงงานจะช่วยป้องกันการสูญหายได้ เราจะนำเสนอวิธีการทำเครื่องหมายที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ
การป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการการลอกเลียนแบบ
เรามีการป้องกันการเปิดภาชนะ หรือชิ้นส่วน และป้องกันสินค้าลอกเลียบแบบของต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์และฉลากชนิดต่างๆ
PAGE TOP