Siam P&W Technic

แปรรูปวัสดุโดยเน้น “คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง” ที่บริษัทญี่ปุ่นต่างเชื่อมั่น

แปรรูปวัสดุโดยเน้น “คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง” ที่บริษัทญี่ปุ่นต่างเชื่อมั่น

menu

Siam P&W Technic

แปรรูปวัสดุโดยเน้น “คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง” ที่บริษัทญี่ปุ่นต่างเชื่อมั่น

แนะนำองค์กร

ในปีน้ี บริษัท สยาม พี แอนด์ ดับบลิว เทคนิค จำกัด โดยผู้บริหารงานชาวไต้หวัน ดำเนินกิจการเข้าสู่ปีที่20 โดยประกอบกิจการด้านบริการรับทำชิ้นงานหลากหลายชนิด เช่น อะคริลิค หรือโลหะ มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหัวใจหลักสำคัญ การตัด การมาร์กกิ้ง ของเราใช้เครื่องจักรเลเซอร์แบรนด์ชั้นนำจากไต้หวันและจีน ทำให้ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทญ่ีปุ่นต่างๆท่ีเน้นชิ้นงานคุณภาพสูง นอกจากน้ี เรายังมีเครื่อง CNC Routerท่ีเหมาะกับการเจาะวัสดุ และเครื่อง UV Printingท่ีสามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีสีสันหลากหลายได้ เครื่องจักรที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี ล้วนผลิตงานที่มีคุณภาพสูงได้อย่างดีเยี่ยม

เนื่องจากทางเรามีการติดต่อกับคู่ค้าทางไต้หวันอยู่ตลอด จึงสามารถหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะกับชิ้นงานแต่ละแบบได้ ซ่ึงเราจะดำเนินการตรวจสอบสารเคมีท่ีประกอบอยู่ในวัสดุนั้นก่อนนำมาทำชิ้นงานเสมอเพื่อความปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราสามารถผลิตชิ้นงานจากวัสดุหลากหลายประเภทได้ เช่น ไม้, อะคริลิค, โลหะ, ผ้า ฯลฯและการทำชิ้นงานสำหรับสินค้าตั้งโชว์ในรูปแบบแปลกใหม่ หรือสำหรับใช้ในห้างร้านต่างๆแล้ว เรายังสามารถผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆด้วย อีกทั้งเรายังรับทำชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

ที่ผ่านมา การผลิตชิ้นงานท่ีเราภูมิใจ เช่น เราได้รับการจ้างให้ทำชิ้นงานจากนาฬิกาแบรนด์ชื่อดัง หรือการสร้างชั้นเก็บไวน์ที่มีความสูงถึง 5 เมตร คุณ Jack Wu กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า “เราอยากจะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการรับทำชิ้นงานชั้นนำของประเทศไทย” บริษัทฯของเราได้รับการยอมรับให้ผลิตชิ้นงานและพัฒนาในโปรเจคใหญ่ๆใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี เราจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดน้ีนำมาพัฒนาและผลิตสินค้าคุณภาพดีเพ่ือลูกค้าของเราต่อไป

รายละเอียดสินค้าและบริการ

เครื่อง UV Printing สามารถพิมพ์ชิ้นงานได้มากมายหลายชนิด แม้จะสั่งในจำนวนน้อยเราก็สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

เราจริงจังในเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า” หากมีจุดบกพร่องเพียงเล็กน้อย เช่น ขนาด หรือเรื่องสี เราจะไม่ปล่อยผ่านและปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด

งาน Laser Cutting ของเรานั้นมีพนักงานที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องเลเซอร์และมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุแต่ละชนิดอย่างดีเยี่ยมเพื่อผลิตชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ

แนะนำบุคลากร

จากซ้าย คุณ Jack Wu กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และคุณ Henry Wu ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Assistance Managing Director) “ไม่ว่าจะงบประมาณหรือวัสดุแบบไหนเราก็พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อความต้องการของลูกค้าทุก
ท่าน”

 

Basic Info

Location

PAGE TOP
Top