menu

SUMITOMO MITSUI AUTO LEASING & SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

แนะนำบริษัท

SUMITOMO MITSUI AUTO LEASE & SERVICE THAILAND เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบริการให้เช่ายานพาหนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งในปี 2018 บริษัทก็ได้ครบรอบ 15 ปีของการก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย

นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้เช่ายานพาหนะแล้วการบำรุงรักษายานพาหนะก็ยังเป็นที่หนึ่ง และด้วยโครงสร้างระบบที่เป็นของตัวเอง จึงตัดขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนออกไปทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก และสิ่งที่ถือเป็นอันดับหนึ่งซึ่งทำให้บริษัทได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในวงการมาตลอดเวลา 15 ปี ก็คือ “ความน่าเชื่อถือ และ ความปลอดภัย” นั่นเอง

บริษัทมีการฝึกอบรมคนขับรถทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง และเพิ่มศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์เพื่อรับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ปีที่แล้วก็ยังเปิดสาขาชลบุรีเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง เพื่อรองรับการให้บริการในพื้นที่อย่างทั่วถึง

และสำหรับการจัดการบริการให้เช่ายานพาหนะสำหรับบริษัทซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่างเวลาที่ผ่านมาหลายปีนี้ เพื่อให้บริการมีความทันสมัยเราจึงได้นำเอานวัตกรรมใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้อย่างเช่น “Total Vehicle Management Solutions” หรือ TVMS เพื่อ “ควบคุมการขับขี่ให้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะ” “การรักษาบำรุงยานพาหนะและการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ” “การรักษาสิ่งแวดล้อม” “การรักษากฎหมาย” “การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมรักษายานพาหนะ”

“บริการให้เช่ายานพาหนะสำหรับบริษัทของเราที่มีอยู่นั้น เราทราบดีว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาติไหน สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็ย่อมเป็นการให้ความสำคัญในเรื่อง “ความน่าเชื่อถือ และ ความปลอดภัย” และต่อจากนี้ไปบริษัทก็จะมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งของวงการให้เช่นยานพาหนะ โดยที่เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่าน”
ประธานบริษัทคุณทานากะกล่าว
ทั้งการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ โดยปรับแต่งให้ทันต่อสถานการณ์อย่างไม่หยุดยั้งทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ 1 ในวงการ

แนะนำทีมงาน

“แผนกบริหาร แผนกบริการ และการจัดแผนธุรกิจ ทุกภาคส่วนของบริษัทต่างก็มารวมตัวกันเพื่อส่งบริการที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยสู่ลูกค้า” ประธานบริษัทคุณทานากะ (คนที่ 2 แถวหลังด้านขวา)

 

Basic Info

Location

PAGE TOP
Top