THAI NS SOLUTIONS CO., LTD.

ติดตั้ง พัฒนา บำรุงรักษาและ และซัพพอร์ตด้านระบบ IT

ติดตั้ง พัฒนา บำรุงรักษาและ และซัพพอร์ตด้านระบบ IT

menu

Home

ก้าวทันทุกความต้องการของลูกค้า
เพราะเราคือ “IT Partner หนึ่งเดียวที่ปรับตัวตามยุคสมัยอยู่เสมอ”

แนะนำบริษัท

IT ไร้พรมแดน การส่งข้อมูลไปยังสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว การจัดการการผลิตที่มีความรวดเร็วมากขึ้น (การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในบริษัท) AI (ปัญญาประดิษฐ์) รวมไปถึง IoT (Internet of Things) … หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่จะมีสักกี่ทฤษฎีที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง?

THAI NS Solutions เป็นบริษัทสาขาในประเทศไทยของบริษัท NS Solutions (เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก NSSOL ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี 2562) เป็น IT Partner ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่ได้กล่าวไปข้างต้นซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี

เราก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี 2013 โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญของสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นรากฐานและให้การบริการที่เหมาะกับประเทศไทย ลูกค้าของเราไม่ได้มีเพียงแค่ลูกค้าในวงการอุตสาหกรรมเหล็กเท่านั้น เรายังมีลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิต การเงินและการขนส่งก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเราจะรักษามาตรฐานเดิมนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำด้านการบริการ IT อย่างครบวงจรในประเทศไทยต่อไป

จัดหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

บริษัทเราได้ช่วยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยใช้จุดแข็งอย่างการบริการ IT โซลูชันที่มีความละเอียดสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่น เราได้สร้างผลงานไว้มากมายอย่าง “แพ็กเกจ ERP (Enterprise Resource Planning)” ซอฟต์แวร์ที่ผนวกฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดในองค์กรเข้าด้วยกัน แต่สำหรับปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการจัดหาโซลูชัน “Make to Order (MTO)” ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมที่สุด

โดยทั่วไปแล้วอาจจะเรียกการบริการนี้ว่าเป็นการพัฒนาที่เริ่มจากศูนย์ (develop from scratch)
แต่เพื่อการสร้างระบบให้ใช้ได้นานและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีที่สุดแล้ว เราจึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่การรับฟังความต้องการและปรับใช้ระบบให้เข้ากับแต่ละองค์กรให้เหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ เรายังมีบริการหลังการขายที่ช่วยซัพพอร์ตทุกการทำงานของระบบใหม่ ช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจตลอดการใช้งานอีกด้วย

ระบบการจัดการที่ปรับให้เข้ากับประเทศไทยโดยเฉพาะ

ถึงแม้เราจะอยากนำระบบการวางแผนแบบญี่ปุ่นมาใช้ในประเทศไทย แต่เนื่องจากความถนัดของพนักงานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดายนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทเราจึงสร้างทีมที่ประกอบไปด้วยผู้จัดการหรือหัวหน้าโปรเจกต์ชาวไทย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติงานจริง และหัวหน้าโปรเจกต์ชาวญี่ปุ่นในระดับผู้บริหาร

ด้วยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนี้ เราจึงสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถช่วยลดความผิดพลาดทางการสื่อสารได้ ด้วยเหตุนี้ระบบการทำงานแบบ “ไทย-ญี่ปุ่น” ตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทเรา

คุณมุเนะคิโยะ จุนยะ แผนก Marketing & Sales กล่าวว่า “นอกจากการให้บริการด้านระบบและเทคโนโลยีคุณภาพสูง เรายังให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อที่จะสามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ลูกค้าจำนวนมากไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะการพูดคุยในเรื่องเชิงเทคนิคอาจทำให้เกิดช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น เราจึงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นอย่างจริงใจ ตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนหัวข้อปัญหาต่างๆ ไปพร้อมกัน และนอกจากการติดตั้งระบบ เรายังช่วยให้ลูกค้าคุ้นเคยกับระบบผ่านการใช้งานในแต่ละวัน ควบคู่ไปกับการมุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย”

ท้าทายทุกความต้องการและปรับตัวไปพร้อมกับลูกค้า

จากนี้ บริษัทเราจะร่วมมือกับศูนย์วิจัยของสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทฐานที่มั่นของแต่ละประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้มากที่สุด แม้ว่าจะมีเทรนด์การใช้เทคโนโลยีอย่างพวก AI (ปัญญาประดิษฐ์) IoT (Internet of Things) และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) แต่เนื่องจากแต่ละประเทศมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน เราก็ยังอยากจะนำเสนอการให้บริการรูปแบบใหม่ให้ทุกคนได้เห็น

คุณคุโบะ MD กล่าวว่า “หลายปีมานี้ผมตระหนักได้ว่าคุณภาพในการให้บริการที่ลูกค้าต้องการนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อก่อนคนทั่วไปมีความต้องการที่เรียบง่ายอย่างการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานคน แต่ในปัจจุบันมีความต้องการในด้านโซลูชันที่มากกว่าเดิม เช่น การสร้างระบบที่ซับซ้อนหรือยกระดับประสิทธิภาพของงานและการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น

แน่นอนว่าการสร้างระบบใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่การที่เราจะนำสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มาประกอบเข้าด้วยกันและประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างไรนั้น เป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำเสนอผลงานของพวกเราครับ” อีกทั้งยังเสริมว่า เราไม่เพียงแต่ทำตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการรูปแบบใหม่โดย “สร้างค่านิยมร่วมกัน” กับลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่ม

แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่รากฐานของการสร้างระบบก็ยังคงเป็นแบบ “บุคคลสู่บุคคล” บริษัทของเรายังคงพร้อมที่จะร่วมมือและก้าวไปด้วยกันกับลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ระบบ IT ไม่สามารถทำได้

 

Basic Info

Location

PAGE TOP