รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ Mold & Die รับงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ Tap & Rivet และรับฉีดงานพลาสติก (Injection) ที่มีความละเอียดสูง

รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ Mold & Die รับงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ Tap & Rivet และรับฉีดงานพลาสติก (Injection) ที่มีความละเอียดสูง

menu

Home

มอบคุณภาพสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจ
ตั้งแต่ออกแบบแม่พิมพ์จนถึงผลิตงานปั๊มได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ รับปั๊มชิ้นส่วนโลหะ และรับประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยนักออกแบบและช่างฝีมือที่มากประสบการณ์ เพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือตรวจวัดสามมิติแบบออฟติก ช่วยให้แม่พิมพ์ที่ผลิตมีคุณภาพแม่นยำและเที่ยงตรง

บริษัทฯ พยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท้าทายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน รองรับการผลิตชิ้นส่วนได้หลากหลายทั้งปริมาณน้อยหรือมาก และมีการปรับปรุงภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

จุดเด่นของเรา

มีทีมงาน Innovation ทำหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและความสูญเปล่าต่าง ๆ ในสายการผลิต พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดอย่างครบถ้วนแบบ Just In Time

ออกแบบแม่พิมพ์และเทคนิคการผลิตระดับสูงเทียบเท่าญี่ปุ่น

ด้วยนักออกแบบและช่างฝีมือที่มากประสบการณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตมีคุณภาพสูง ถูกต้อง แม่นยำเที่ยงตรง

ลดต้นทุนการผลิตชิ้นส่วน

ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงด้วยข้อเสนอการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า (VA / VE) ที่หลากหลาย และใช้เครื่องจักร Robot 110 ตัน 11 เครื่อง, 80 ตันและ 60 ตันอย่างละ 6 เครื่องในสายการผลิตงานปั๊มโลหะ

การควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพระดับสูงด้วยเครื่องตรวจวัดแบบ 3 มิติ พนักงานมีความความรู้ ความสามารถ ทำให้ตรวจวัดได้รวดเร็ว แม่นยำ และปลอด NG (Zero Defect)

– THAI MIKAMI introduction video –

ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำให้สามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ได้อย่างมีคุณภาพ ทดสอบและส่งมอบได้ภายในระยะเวลา 30-75 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการสั่งทำ

การปั๊มขึ้นรูป

สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงได้ด้วยเครื่อง Press ที่แม่นยำ กำลังสูงสุด 300 ตัน ทั้งแบบต่อเนื่อง (Progressive) แบบเดี่ยว (Single) และสายการผลิตแบบ Robot นอกจากนี้ ในขั้นตอนการปั๊มเราใช้เครื่องวัดพิกัดสามมิติอัตโนมัติแบบไร้การสัมผัสวัตถุเพื่อวัดขนาด ทำให้ผลิตได้ตรงตามแบบอย่างแม่นยำ

Secondary processing

รับงาน Riveting, Tapping และ Heat Treatment, ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนโลหะ, ฉีดชิ้นส่วนพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 220 ตันรวม 4 เครื่อง

ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์พร้อมทดสอบ
​​รับปั๊มชิ้นส่วนโลหะฉีดงานพลาสติก

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 บริษัท ไทยมิคามิ รับงานออกแบบและผลิตแม่พิมพ์รวมถึงการปั๊มชิ้นงานโลหะต่าง ๆ พร้อมบริการจัดส่งเรื่อยมา จนกระทั่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานใหม่และขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่า โดยเพิ่มแผนกฉีดชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามผลิตงานให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและคิดค้นเทคนิคเฉพาะทางเพื่อความเจริญก้าวหน้าที่ไม่เป็นรองใคร


Basic Info

Thai Mikami Co.,LTD. - Rojana Industrial Park (Ayutthaya)

PAGE TOP