U.I.MASTERS (THAILAND) CO., LTD.

ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis : RO) และระบบกรองความกระด้างในน้ำ (Water Softener)

ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis : RO) และระบบกรองความกระด้างในน้ำ (Water Softener)

menu

U.I.MASTERS (THAILAND) CO., LTD.

เพิ่มกำไรด้วยการบำบัดน้ำเสีย
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ลูกค้าพึงพอใจ

แนะนำบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่นั้นมีราคาค่อนข้างสูง และยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก เห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทาง และเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในราคาแพง แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งกฎระเบียบในเรื่องการปล่อยของเสีย ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสีย รวมไปถึงการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั้นมีความเข้มงวดมากขึ้น

จึงทำให้หลายบริษัทเริ่มหันมาใช้บริการระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทเรามากขึ้น โดยให้เราเข้าไปวางระบบใหม่หรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยงที่จะถูกสั่งปิดโรงงานเนื่องจากฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

คุณคนโด อะสึฮิโกะ (MD) กล่าวว่า “ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะได้ทุนคืนภายในระยะเวลา 3 เดือนถึง 2 ปีเมื่อใช้บริการของเรา และด้วยระยะเวลาคืนทุนที่ระบุชัดเจนนี้เอง ทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกท่านครับ”

นอกจากนี้ บริษัทเรายังให้บริการตั้งแต่การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย การผลิตอุปกรณ์ ไปจนถึงการดูแลหลังการขาย จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าลงไปได้มาก ไม่เพียงเท่านั้น ระบบบำบัดน้ำเสียของเรายังมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเรามีผู้เชี่ยวชาญผู้มากประสบการณ์คอยวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละท่าน

“เดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ปริมาณ 1 ตัน จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 – 5,000 บาท ถึงจะเป็นแค่การคำนวณคร่าว ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว อุปกรณ์ของบริษัทเราช่วยให้บริษัทที่ต้องการกำจัดน้ำเสียมากกว่า 2 ตันต่อวัน มีผลกำไรเพิ่มขึ้นครับ” คุณคนโด กล่าวเสริม

อีกทั้ง ลักษณะของน้ำเสียจะแตกต่างกันไปตามลักษณะชนิดของการผลิต จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลังติดตั้งด้วย ซึ่งบริษัทของเรามีบริการดูแลอุปกรณ์ให้ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน พร้อมมีค่าชดเชย และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาบริการหลังการขายอีกด้วย นอกจากนี้ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ เราจะทำการทดสอบลักษณะของน้ำเสีย และประเมินค่าใช้จ่ายในการทำงานที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนหัวใจหลักที่เป็นจุดเด่นในการบริการของเรา ที่ทุ่มเทและมุ่งเน้นให้ความจริงใจแก่ลูกค้ามาโดยตลอดนั่นเอง

“จำนวนลูกค้าที่มากขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ระบบบำบัดน้ำเสียของเราได้รับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ‘ISO14001’ ดังนั้นหากท่านกำลังสนใจในระบบบำบัดน้ำเสีย ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทเราได้เลยนะครับ” คุณคนโด (MD) กล่าวเชิญชวน

ธุรกิจการบำบัดน้ำเสีย

ใช้ประโยชน์จากการระบายน้ำตามธรรมชาติ 3 วิธี
เพื่อสร้างระบบระบายน้ำที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ประเภทของน้ำเสียนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปรับแต่งระบบให้เหมาะสมตามชนิดของน้ำเสียเหล่านั้น

วิธีการบำบัดน้ำเสียของบริษัทเรามีทั้งหมด 3 วิธี ประกอบด้วย ระบบดูดซับน้ำมัน ระบบบำบัดทางชีวภาพและระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) ซึ่งเรามุ่งเน้นที่จะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับลักษณะของน้ำเสียให้มากที่สุด

นอกจากนี้ การประเมิน ออกแบบ รวมทั้งการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของเรา ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

ตัวอย่างการติดตั้ง
[THAI NIKKEN FOODS CO., LTD.] อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแห้งแบบพ่นฝอย (Spray-drying) ใช้ “ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) ต่อด้วย ระบบบำบัดทางชีวภาพ”

ตัวอย่างการติดตั้ง
[FUKUI BYORA THAILAND Co. , Ltd.] อุตสาหกรรมแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์

ธุรกิจการบำบัดน้ำเสีย

ช่วยลดความกระด้างอันเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำในประเทศไทย
พร้อมช่วยป้องกันไม่ให้ท่อเกิดความเสียหาย

คุณลักษณะของน้ำประปาในประเทศไทยจะมีความกระด้าง จึงมักทำให้เกิดตะกรันสีขาวเกาะอยู่ภายในท่อน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่อแตกได้ง่าย

นอกจากนี้ น้ำที่นำมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นมีคลอรีนและกำมะถันปะปนอยู่มาก หากใช้น้ำนั้นในการทำความสะอาดสินค้าในขั้นสุดท้าย อาจทำให้สินค้าที่เป็นโลหะเกิดการเปลี่ยนสีหรืออาจทำให้เกิดสนิมได้
ดังนั้น จึงมีบริษัทมากมายที่เลือกติดตั้งระบบกรองความกระด้างในน้ำ (Water Softener) หรือเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis : RO) ที่สามารถกรองน้ำจนสะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยไส้กรองเมมเบรน (Ro Membrane) ของบริษัทเรา

ความโดดเด่นของเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis : RO) ของบริษัทเราคือ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากลดความกระด้างของน้ำลงก่อนด้วยไส้กรองเมมเบรน (Ro Membrane) และใช้งานเครื่องกรองตามปกติ ตัวไส้กรองสามารถใช้ได้นานถึง 2 ปีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ (แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการกรอง คือ 1 ตันต่อชั่วโมง หรือมากกว่า)

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเครื่องนี้ยังสามารถกรองน้ำได้ในปริมาณที่หลากหลาย ตั้งแต่ 250 ลิตรต่อชั่วโมง ไปจนถึง 20 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเราคือมีบริการบำรุงรักษาฟรี 1 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นอีกด้วย

แนะนำพนักงาน

Basic Info

Location

PAGE TOP
Top