ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ที่ปั๊มขึ้นรูป, ขึ้นรูปแผ่นเหล็ก ขึ้นรูปแบบเย็น เชื่อมชิ้นส่วนและแปรรูปด้วยความแม่นยำโดยใช้เครื่องปั๊ม AIDA UL 600 ตัน, แปรรูปและผลิต ตลอดจนการเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า (ED) ที่มีไอออนประจุบวก

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ที่ปั๊มขึ้นรูป, ขึ้นรูปแผ่นเหล็ก ขึ้นรูปแบบเย็น เชื่อมชิ้นส่วนและแปรรูปด้วยความแม่นยำโดยใช้เครื่องปั๊ม AIDA UL 600 ตัน, แปรรูปและผลิต ตลอดจนการเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า (ED) ที่มีไอออนประจุบวก

Basic Info

Location

PAGE TOP