スターツ・インターナショナル・タイランド
STARTS INTERNATIONAL(THAILAND) CO., LTD.

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ, นายหน้าให้เช่าสำนักงาน, นายหน้าให้เช่าและซื้อขายโรงงาน ที่ดินอุตสาหกรรม, นายหน้าซื้อขายคอนโดมิเนียม

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ, นายหน้าให้เช่าสำนักงาน, นายหน้าให้เช่าและซื้อขายโรงงาน ที่ดินอุตสาหกรรม, นายหน้าซื้อขายคอนโดมิเนียม

menu

ซัพพอร์ตการเลือกอสังหาริมทรัพย์ด้วยการดูแลแบบคุณภาพญี่ปุ่น
ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติไปจนถึงฐานการผลิตสำหรับพัฒนาธุรกิจ

แนะนำบริษัท

สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย การมี “พาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้” ที่คุ้นเคยและเข้าใจกฎหมายหรือข้อบังคับในไทย ตลอดจนธุรกิจที่ดิน อาคาร รวมถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

แม้ว่าจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพาร์ทเนอร์มากมาย แต่ “Starts International Thailand” ก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์สัญชาติญี่ปุ่นเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวบนกระดานที่หนึ่ง (First Section) ซึ่งได้รับความไว้วางใจสูงและประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง

 

ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจในต่างประเทศกว่า 40 ปี

“Starts” เป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากว่า 50 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโฆษณาของ “Pitat House” ด้วย

เราได้สนับสนุนธุรกิจหลายแขนงในประเทศญี่ปุ่นโดยนอกจากธุรกิจการจัดการ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างแล้ว เรายังทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและสันทนาการ ธุรกิจดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการเงินและที่ปรึกษา เราเป็น “บริษัทที่ดูแลครบวงจรด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ที่สนับสนุนพื้นฐานของสังคมและชีวิตของผู้คน

ถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในภาวะวิกฤตที่โรคโควิด 19 กำลังระบาด แต่เราก็ไม่หยุดให้บริการ

“Pitat House” คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ 650 สาขา มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศโดยการติดต่อผ่านแผนกธุรกิจระหว่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เราซัพพอร์ตลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นทั่วโลกด้วยการให้บริการโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

เราได้เริ่มขยายธุรกิจไปยังรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายอยู่ใน 34 เมืองใน 21 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565) เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศให้แก่บริษัทญี่ปุ่นแต่ละประเภทและในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมากมายกำลังขยายธุรกิจเข้ามาในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2548 เราจึงได้ก่อตั้งบริษัท Starts International Thailand ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น

 

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ

หนึ่งในธุรกิจหลักของ “Starts International Thailand” คือเป็นนายหน้าจัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ

ในประเทศญี่ปุ่น โดยทั่วไปบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์และหลังจากนั้นจะมอบหมายหน้าที่การจัดการและรับผิดชอบในการติดตามผู้เช่าให้อีกบริษัทหนึ่งเป็นผู้จัดการ

ในทางกลับกัน ในประเทศไทยนั้น การดำเนินงานทั้งหมดตั้งแต่การเช่าหรือซื้อ การย้ายเข้า การย้ายออก หรือแม้แต่การติดตามหลังการขายจะเป็นหน้าที่ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด อีกทั้ง เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มว่าจะมีอำนาจที่เหนือกว่าผู้เช่า จึงไม่แปลกใจที่จะเกิดปัญหาในการเช่าซื้อบ้าง

สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจนั้นมีผลกระทบต่องานสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในต่างประเทศ ดังนั้น หากจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสามารถและทักษะของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็คงไม่ผิด

 

 

ดูแลโดยพนักงานชาวญี่ปุ่นที่มีใบรับรองคุณสมบัติระดับประเทศ
ด้าน “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์”

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีระบบรับรองคุณสมบัติที่เทียบเท่า “กฎหมายธุรกรรมการค้าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ใคร ๆ ก็สามารถทำอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย

ทั้งนี้
(1) บริษัทเรามีประสบการณ์การทำงานในญี่ปุ่นมากว่า 10 ปี
(2) มีพนักงานชาวญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติเป็น “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์”
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเราให้บริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง

เรา “ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับที่อยู่อาศัย” เหมือนที่คุณเค็นโกะ ชิดะ CEO ได้กล่าวไว้ว่า “นอกจากการสำรวจพื้นที่และทรัพย์สินที่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว เรายังดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการงานด้านอสังหาริมทรัพย์โดยมีการจัดการความเสี่ยงและใช้คุณภาพมาตรฐานในการทำงานแบบญี่ปุ่นด้วย

ประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจหรือปัญหาเฉพาะถิ่นมากมายที่ต่างไปจากญี่ปุ่น แต่เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทในเวทีโลกและครอบครัวที่มาด้วยกันด้วยคุณภาพระดับญี่ปุ่น”

 
 

ให้บริการดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบ

เนื่องจากความต้องการด้านการท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ค่าเช่ามีแนวโน้มสูงขึ้นไปด้วยตามลำดับ โดยอสังหาริมทรัพย์บางแห่งมีค่าเช่าพุ่งขึ้นสูงถึง 200%
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมุ่งมั่นจัดทำข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน โดยอาศัยข้อมูลและเดต้าที่สั่งสมมาหลายปีเพื่อปรับเงื่อนไขต่าง ๆ และกำหนดค่าเช่าใหม่ รวมเสนอการย้ายสถานที่ด้วย

แต่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเรา จะแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบถึงผลการสำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับราคาที่ดินโดยรอบและการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าในท้องตลาด อีกทั้ง เรายังเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เสนอและเจรจากับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แบบเป็น“พันธมิตรของผู้เช่า” อีกด้วย

 

 

นายหน้าให้เช่าสำนักงาน/นายหน้าให้เช่า
ซื้อขายโรงงานหรือที่ดินอุตสาหกรรม

ดูแลเรื่องการย้ายสำนักงานให้เช่าด้วย

ไม่เพียงแต่เป็นนายหน้าให้เช่าที่ดินอุตสาหกรรมที่ขยายเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น แต่การให้บริการรีไฟแนนซ์และย้ายสำนักงานที่ได้รับผลกระทบจากวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นหนึ่งในบริการที่เราถนัดด้วยเช่นกัน

“ต้องการลดขนาด ลดค่าเช่าและค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด” “ต้องการย้ายไปที่ที่ลูกค้าเดินทางได้สะดวกที่สุด” เราพร้อมรับฟังทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังเปรียบเทียบราคาในท้องตลาดภูมิภาคในปัจจุบัน การคาดการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และนำเสนอที่ตั้งใหม่ที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนลงให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

 

มีเครือข่ายการขายที่รองรับนิคมอุตสาหกรรมด้วย

จุดเด่นของเราคือเรามีเครือข่ายกับสถาบันการเงินทุกประเภท ซึ่งที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่มีบริษัทญี่ปุ่นย้ายเข้ามาอยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตรรอบกรุงเทพฯก็อยู่ในความดูแลของเรา

เราดูแลทุกเรื่องตั้งแต่การย้าย การขยายที่ดินอุตสาหกรรมหรือโรงงานสำหรับฐานการผลิตการลดขนาดหรือย้ายออก การประเมินที่ดินหรืออาคาร การจับคู่การให้เช่าหรือการซื้อขายไปจนถึงการติดตามผลหลังการขาย

 

นายหน้าซื้อขายคอนโดมิเนียม

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่เริ่มฟื้นตัว ทำให้ธุรกิจของเราที่ค่อนข้างเติบโตคือการซื้อขายคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่จะเป็นการนำอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลหรือบริษัทมาขายต่อโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ในแถบปริมณฑล ด้วยการให้การบริการลูกค้าที่รวดเร็วและสามารถต่อรองในมุมมองของลูกค้าได้อย่างดีภายใต้การดูแลของคุณชิดะ CEO ทำให้เรามียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

โปรโมชั่น 2567

สำหรับอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 50,000 บาทขึ้นไป (สัญญารายปี)

 

 

Basic Info

Location

PAGE TOP