นำเข้า/ส่งออก และจำหน่ายเหล็กพิเศษ (เหล็กแผ่น, เหล็กลวด, และ เหล็กเพลา, ขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และแมชชินนิ่ง, ผลิตและตกแต่งด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ และอื่นๆ

นำเข้า/ส่งออก และจำหน่ายเหล็กพิเศษ (เหล็กแผ่น, เหล็กลวด, และ เหล็กเพลา, ขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และแมชชินนิ่ง, ผลิตและตกแต่งด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ และอื่นๆ

Basic Info

Location

PAGE TOP