บทความนี้เป็นตัวอย่างสำหรับเพจแนะนำโรงเรียน (โรงเรียนในบทความนี้ไม่มีอยู่จริง)

เพิ่มทักษะการสื่อสารและการศึกษาระดับนานาชาติ
มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำในศตวรรษที่ 21”
เรียนรู้ คิด และส่งต่อความรู้ด้วยตนเอง

 

เกี่ยวกับ RYDEEN INTERNATIONAL SCHOOL

“RYDEEN INTERNATIONAL SCHOOL (RIS)” เป็นโรงเรียนนานาชาติสังกัด “WiSE Education” ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติ โดยพร้อมมอบการศึกษามาตรฐานระดับโลกให้กับเด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล (อายุ 3 ปี) จนถึง Year 13 (อายุ 18 ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย

โรงเรียนของเรามีการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็กโดยนำหลักสูตรของสหราชอาณาจักรและหลักสูตร IB (International Baccalaureate) มาใช้ เพื่อให้การศึกษาตามเป้าหมายที่ว่า “อบรมนักเรียนต่างชาติสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ที่มีทั้งความรู้และการศึกษาที่ดี” โดยทางโรงเรียนมีเด็กนักเรียนประมาณ 600 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลกที่กำลังศึกษาอยู่

นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมากมายประจำอยู่ และการที่ผู้สอนกับเด็กเล็กหรือนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเรา และไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เรามีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งในฐานะภาษาแม่ด้วย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนด้วยการปรับหลักสูตรตามระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน

ประวัติของ RYDEEN INTERNATIONAL SCHOOL

โรงเรียนของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ในชื่อ “BANGKOK INTERNATIONAL ACADAMY (BIA)” โดยเราได้ให้ความสำคัญกับการเรียนแบบสองภาษา (Bilingual) ในชั้นต้น และมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศตนเองไปพร้อมกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นด้วย เราได้รับเด็กเล็กที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามาเรียนมากมายและมีนักเรียนจบการศึกษาไปกว่า 3,200 คนแล้วตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา และในปี พ.ศ. 2549 เราได้ก่อตั้ง RIS ขึ้นมา เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนแบบสองภาษาให้กับเด็กในช่วงเวลาทองของการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันการศึกษาระดับประถมศึกษาของ RIS ใช้หลักสูตร IB PYP (International Baccalaureate) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ของสหราชอาณาจักร

ปรัชญาการศึกษาและข้อความจากผู้อำนวยการโรงเรียน

แม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แต่โรงเรียนของเราก็เปิดรับคำปรึกษาหรือพบปะหารือกับผู้ปกครองเพื่อสมัครเข้าโรงเรียนอยู่เสมอ ครูฮัตโตรีนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้นำระดับแถวหน้าด้านการศึกษามาอย่างยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง กล่าวว่าผู้ปกครองสามารถเข้ามาสอบถามเรื่องการเรียนการสอนได้ทุกเมื่อเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น

ทั้งยังกล่าวอีกว่า “ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากองค์กรการศึกษาอย่างเป็นทางการประมาณ 120 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนล้วนมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปและดูแลลูก ๆ ซึ่งเป็นคนสำคัญของท่านด้วย โดยโรงเรียน RIS ของเรานำหลักสูตรที่เน้นปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนแต่ละคน และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเพื่อทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนใจและใส่ใจกับการเรียนอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่วิชาด้านภาษาอย่างเดียว แต่รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโปรแกรมมิ่ง ต่างก็เป็นคลาสเรียนที่มีเอกลักษณ์ และช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่อยากเรียนมากขึ้นให้แก่เด็ก ๆ เราอบรมนักเรียนให้เป็นบุคลากรแบบที่ยุคโลกาภิวัตน์ต้องการ เพื่อให้พวกเขาได้สามารถศึกษาและคิดด้วยตนเอง พร้อมนำความคิดเหล่านั้นส่งต่อไปสู่โลกภายนอกได้”

อีกทั้งโรงเรียนของเรายังเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โดยการนำสื่อการสอนแทบเล็ตปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในคลาสเรียน และยังประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ยุค COVID-19 ในปัจจุบันด้วย เราพร้อมร่วมมือกันทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มศักยภาพสูงสุดของเด็กออกมาได้ในทุก ๆ สถานการณ์

เป้าหมาย 3 ข้อของ RIS

  1. ใช้ภาษาอังกฤษให้เหมือนภาษาแม่ และเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการแสดงออก
  2. มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและผู้อื่นอยู่เสมอ
  3. รู้ถึงความสำคัญของการรักษาแรงจูงใจในการเรียนรู้และความท้าทายผ่านความชอบและความสนุก

หลักสูตร

ในการศึกษาระดับต้น (3 ปี – Year 6) เราได้นำหลักสูตร PYP (Primary Years Programme) ที่เน้นการเรียนภาษา สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และพลศึกษารวม 6 วิชามาใช้ ในส่วนของการเรียนภาษานั้น เรานำอาจารย์เจ้าของภาษามาสอนภาษาอังกฤษ โดยเรียนอ่าน ฟัง เขียน และพูดทั้ง 4 ทักษะไปพร้อมกันอย่างสมดุล ให้เด็กคิดว่า “ชอบภาษาอังกฤษ” หรือ “ภาษาอังกฤษสนุก” เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนให้กับเด็ก

นอกจากนี้ ไม่เพียงเรื่องการเรียนหาความรู้อย่างเดียว แต่เรายังเน้นให้เด็กได้สื่อสารและเพิ่มความกล้าแสดงออกด้วยวิชาพลศึกษา ศิลปะ (ทัศนศิลป์และดนตรี) และกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนของเราได้รับเลือกจากผู้ปกครอง ส่วนในการศึกษาระดับกลาง (Year 7 – 11) เราได้นำหลักสูตรเคมบริดจ์มาใช้ โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนได้ระดับ A ในการสอบวัดระดับ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ในปีการศึกษาสุดท้าย และให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างครอบคลุมต่อไป

 

การเดินทางและบรรยากาศในโรงเรียน

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ใน “Emporium Tower” เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท สถานีพร้อมพงษ์ใจกลางกรุงเทพฯ นับว่าอยู่ในตำแหน่งที่เดินทางง่ายเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นในกรุงเทพฯ มีโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่นจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการให้เด็กได้เล่าเรียนเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ยังอยู่ติดกับสวนเบญจสิริที่มีเครื่องเล่นและบ่อน้ำ พร้อมทั้งต้นไม้เขียวขจีตลอดปี โดยแม้จะอยู่กลางเมืองแต่ก็สามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้

 

แนะนำการสมัครเข้าเรียนและคู่มือการรับสมัคร

Open Campus

เราเปิดให้เข้าชมโรงเรียนเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียนอยู่เสมอ (ปัจจุบันหยุดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) นอกจากการแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเรียนแล้ว ยังมีโอกาศได้ฟังความเห็นจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนด้วย เราแนะนำให้ผู้ปกครองและบุตรรีบจองล่วงหน้าเพราะมีผู้ที่สนใจจำนวนมากทำให้ที่นั่งถูกจับจองอย่างรวดเร็ว

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติ : 3 – 18 ปี (จำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละชั้นปี)
กำหนดการเริ่มปีการศึกษา : สิงหาคม พ.ศ. 2565 ※สามารถย้ายเข้ากลางปีการศึกษาได้

ขั้นตอนก่อนเข้าเรียน

STEP1

ปรึกษาเรื่องการเข้าเรียนและเข้าชมโรงเรียน
สมัครผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยแจ้งวันและเวลาที่ต้องการ

STEP2

ยื่นใบสมัคร
หลังจากได้รับแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว
ให้กรอกหัวข้อที่จำเป็นและส่งไปรษณีย์มาที่โรงเรียน

STEP3

คัดเลือกด้วยการสอบและสัมภาษณ์
ติดต่อที่เคาเตอร์ธุรการตามวันสัมภาษณ์ที่กำหนดพร้อมผู้ปกครอง

STEP4

ประกาศผลและดำเนินการสมัครเข้าเรียน
แจ้งผลสอบภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันคัดเลือก
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติตาม “ข้อมูลการดำเนินการการเข้าเรียน”

SCHOOL DATA
Name RYDEEN INTERNATIONAL SCHOOL
โรงเรียนนานาชาติรายดีน
Genre
Email
info@wisebk.com(ภาษาญี่ปุ่น)
Tel
02-261-3100(ภาษาญี่ปุ่น)
Website
Facebook
LINE
Curriculum หลักสูตร IB (International Baccalaureate)
แบบสหราชอาณาจักร
Number of Student 600 คน
Number of Japanese Students 6 คน
Japanese Staff มี
Student VISA Immigrant VISA (ED)
School Bus มี
Location

ชั้น 25 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์


※Please kindly note that the information on this webpage could be different from the current information.

Share this article.

PAGE TOP