วางแผน ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง ซ่อม ระบบด้านสิ่งแวดล้อม, ระบบที่จอดรถ, ระบบทำความสะอาด, ระบบบันทึกเวลา

วางแผน ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง ซ่อม ระบบด้านสิ่งแวดล้อม, ระบบที่จอดรถ, ระบบทำความสะอาด, ระบบบันทึกเวลา

menu

 

ใช้นโยบาย “คนกับเวลา” และ “คนกับสิ่งแวดล้อม”
เพื่อช่วยเหลือสังคมและธุรกิจการผลิตในไทยและเอเชีย
ผ่านกิจการระบบดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบจอดรถ

แนะนำกิจการ

อามาโนะก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 และบริษัทได้ใช้นโยบาย “คนกับเวลา” และ “คนกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านธุรกิจที่ยกระดับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตและในการทำธุรกิจเสมอมา ปัจจุบันมีบริษัทในเครือที่ประเทศญี่ปุ่น 7 แห่งและในต่างประเทศ 24 แห่ง เราได้ขยายเทคนิคการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไปทั่วโลก

AMANO THAI INTERNATIONAL เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบจอดรถและระบบดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงให้บริการระบบทำความสะอาดและระบบบันทึกข้อมูลเวลารวมเป็นธุรกิจ 4 อย่าง ในส่วนของระบบจอดรถ บริษัทใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเพื่อซัพพอร์ตการจัดการลานจอดรถในอาคารหรือตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง ส่วนด้านระบบดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น เราได้พัฒนาเครื่องเก็บฝุ่นหลากหลายรุ่นสำหรับช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและยกระดับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเรามีลูกค้ากว่า 800 บริษัท และกว่า 90% เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น โดยเราสามารถมอบโซลูชั่นที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหาได้ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และได้ขยายเขตพื้นที่ธุรกิจของเราเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียโดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง

ระบบจอดรถ

คุณนัชชา (แผนกระบบจอดรถ)

【ผลิตภัณฑ์แนะนำ & โซลูชั่นที่ 1】
ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR)

 

【ผลิตภัณฑ์แนะนำ & โซลูชั่นที่ 2】
ระบบนำทางรถยนต์

 
 

【ผลิตภัณฑ์แนะนำ & โซลูชั่นที่ 3】
โซลูชั่นสำหรับโรงงานและบริษัทโลจิสติกส์

 
 
 

ระบบดูแลสิ่งแวดล้อม

คุณออม (ฝ่ายขายระบบสิ่งแวดล้อม)

 

【ผลิตภัณฑ์แนะนำ & โซลูชั่นที่ 1】
เครื่องเก็บฝุ่นรุ่นป้องกันการระเบิดฝุ่น

 
 

แป้ง (ฝ่ายขายระบบสิ่งแวดล้อม)

【ผลิตภัณฑ์แนะนำ & โซลูชั่นที่ 2】
เครื่องดูดละอองน้ำมันแบบเก็บฝุ่นด้วยไฟฟ้า

 
 

มอบ “คุณภาพการผลิต”
ที่เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

อามาโนะให้ความสำคัญกับ “คุณภาพการผลิต” มาตลอด 90 ปีตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ทุกบริษัทในเครือได้นำแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับ Q (Quality = คุณภาพ), C (Cost = ต้นทุน), D (Delivery = การจัดส่ง) มาใช้ และปรับปรุงการบริการทุกจุดอยู่เสมอตั้งแต่การจัดส่งชิ้นส่วน ควบคุมการผลิต การประกอบ จนถึงโลจิสติกส์

สำหรับเครื่องเก็บฝุ่นรุ่นทั่วไป ก่อนหน้านี้เราเคยแต่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อส่งมอบให้เร็วขึ้นและลดต้นทุนลง เราจึงเริ่มผลิตในประเทศไทยเมื่อ 2 ปีก่อน แน่นอนว่าสิ่งสำคัญในการผลิตคือ “ต้องมีคุณภาพเทียบเท่ากับของที่ผลิตในญี่ปุ่น” ด้วย โดยปัจจุบันสามารถผลิตได้ประมาณ 20 เครื่องต่อเดือน ซึ่งผมเป็นคนตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลากหลายจุดอย่างละเอียดก่อนจะส่งออกจากโรงงาน นอกจากนี้ยังมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเราช่วยเช็คอีกรอบหลังส่งมอบแล้วด้วย และผมยังมีส่วนช่วยออกแบบเครื่องเก็บฝุ่นรุ่นใหญ่ เพื่อให้ “คุณภาพ” เป็นตัวแทนของคำตอบต่อความต้องการสินค้าระดับสูงของลูกค้า

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบัน เป็นเหตุให้ราคาของวัตถุดิบอย่างเหล็กสูงขึ้น ประกอบกับภาวะขาดแคลนสารกึ่งตัวนำทั่วโลก ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจลำบากขึ้น แต่เพื่อรักษาคุณภาพและการส่งมอบตามเวลา เราจึงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะมอบคุณภาพที่ดีให้ได้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าด้วยการใช้วิธีสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า หรือเปลี่ยนมาเป็นการผลิตในประเทศทั้งหมด

คุณฟูจิอิ (ฝ่ายควบคุมคุณภาพ)
เริ่มเล่นกอล์ฟได้ 2 ปีแล้วหลังจากย้ายมาไทย ในที่สุดก็ทำคะแนนได้ต่ำกว่า 100 แล้วเมื่อ 3 เดือนก่อน เป้าหมายต่อไปคือใช้หัวไม้หนึ่งตีให้ได้ถึง 300 หลา

 
 

แนะนำพนักงาน

Basic Info

Location

PAGE TOP