จัดจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกและอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงนำเสนออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งบริการดูแลหลังการขาย

จัดจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกและอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงนำเสนออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งบริการดูแลหลังการขาย

menu
Eco Vision (Thai Version)
Viewing time:10:40


 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ปรับอากาศกว่า 50%
ด้วยระบบประหยัดพลังงาน
Eco-Vision

ในขณะที่ให้ความสบาย อุปกรณ์ปรับอากาศที่ใช้ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็เป็นภาระทางการเงินที่สำคัญเช่นกัน โดยส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดคือตอนส่งน้ำเย็นและน้ำร้อน (พลังงานไฟฟ้าที่ปั๊มใช้)

แต่ด้วยการใช้วิธีการควบคุมพิเศษที่คิดค้นโดย Hasegawa Electric Industry Co., Ltd. เราสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มนี้และช่วยประหยัดพลังงานได้ โดยมีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานได้ถึง 50-90% (คิดเป็นใช้พลังงาน 10-50% หลังลดลง)

สามารถตอบสนองความต้องการลด CO2 และการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้พร้อมกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีใช้อุปกรณ์ปรับอากาศ


Parrots


Basic Info

Sales & Admin. Office

PAGE TOP