HAKUTO (THAILAND) LTD.

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงานและคอนโดมิเนียม

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงานและคอนโดมิเนียม

menu

HAKUTO (THAILAND) LTD.

ตัวการที่ทำให้ธุรกิจมีปัญหา !? โรงงานกับปัญหา “กลิ่นไม่พึงประสงค์”
เราให้บริการวิเคราะห์และช่วยคุณรับมือแก้ปัญหาได้แบบมืออาชีพ

แนะนำองค์กร

แต่เดิม “ฮาคุโตะ” มีชื่อเสียงในฐานะบริษัทการค้าด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเคมี

เราเป็นผู้ให้บริการในด้านการจัดการ “กลิ่นไม่พึงประสงค์” ให้กับลูกค้าแบบครบวงจร (One Stop Service)

การตรวจสอบในด้านนี้มีความเข้มงวดมากขึ้น

ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) คุณอุชิบะ ชูอิจิ ผู้ดูแลเกี่ยวกับเคมี กล่าวว่า “พักหลังมานี้ เหล่าอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริษัทเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมต่างๆ เริ่มต้องการการจัดการเกี่ยวกับปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์มากขึ้น”

จากการกำหนดมาตรฐานการปล่อยกลิ่นไม่พึงประสงค์สู่สิ่งแวดล้อมที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบังคับใช้กับโรงงาน ทำให้หลายปีมานี้การตรวจสอบในด้านนี้มีความเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นความต้องการในการจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หลายคนอาจจะคิดว่า “กลิ่นไม่พึงประสงค์” เป็นเพียงปัญหาเล็กๆ

หลายคนอาจจะคิดว่า “กลิ่นไม่พึงประสงค์” เป็นเพียงปัญหาเล็กๆ แต่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริเวณโรงงานก็มักจะมีอาคารที่พักอาศัยมาสร้างอยู่รอบๆ ทำให้มีการเรียกร้องให้แก้ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์จากผู้พักอาศัย

อีกทั้งมีการร้องเรียนจากโรงงานใกล้ๆ ด้วยว่าเขาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานมากขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ถูกปล่อยออกมา

ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแค่ส่งผลทางด้านการเงินเท่านั้น ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะถึงขั้นโดนปิดกิจการ รวมถึงอาจเจอกับปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่รีบหาทางแก้ไข

เป็นองค์กรหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการแบบครบวงจรในด้านนี้อย่างแท้จริง

เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้น องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งจึงเข้ามาปรึกษากับบริษัทฮาคุโตะ ทางบริษัทก็จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและสรุปภาพรวมของปัญหาออกมาเพื่อดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

เรียกได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการแบบครบวงจรในด้านนี้อย่างแท้จริง คุณอุชิบะกล่าวเสริมว่า “สาเหตุของกลิ่นมาจากไหน ต้องทำอย่างไรถึงจะหยุดปัญหานี้ได้ เรื่องเหล่านี้ถ้าหากไม่ใช่มืออาชีพก็คงจะรับมือได้ยาก” ผู้วิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นของบริษัทฮาคุโตะจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงสถานที่จริง

เพราะการจะแก้ปัญหาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ จะต้องมีการดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุด

บริษัทฮาคุโตะเริ่มดำเนินกิจการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์ในไทยมาตั้งแต่ปี 2013 และมีผลงานกับบริษัทต่างๆ มาแล้วมากกว่า 50 บริษัท คุณอุชิบะฝากบอกผ่านเรามาว่า “ความรู้สึกทางด้านกลิ่นระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นนั้นมีจุดที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ขอให้ไว้วางใจให้เราช่วยจัดการปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปครับ”

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ต้นตอของกลิ่นไม่พึงประสงค์ และแปลงความเข้มข้นของกลิ่นให้เป็นตัวเลขเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แนะนำพนักงาน

Basic Info

Location

PAGE TOP