ดูแลจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายชนิด

ดูแลจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายชนิด

menu

 

เข้าใจความต้องการของลูกค้า
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์

แผนกอุปกรณ์ของ HAKUTO THAILAND ดูแลผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่จำเป็นสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากมายรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา 31 ปีแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เราพัฒนาธุรกิจของเราเพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตที่ดีขึ้น พร้อมเข้าใจถึงแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยการใช้เครือข่ายและความรู้ความชำนาญที่เราได้สั่งสมมา

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Ophir ในประเทศไทย

HAKUTO THAILAND เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดูแลอุปกรณ์วัดกำลังและคุณลักษณะของเลเซอร์ของบริษัท Ophir (โอเฟียร์) จากอิสราเอล นอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วยังเป็นช่องทางการติดต่อสำหรับตรวจสอบหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Ophir ในประเทศไทยด้วย

การวัดความแรง (กำลัง) ของเลเซอร์เป็นประจำจะนำไปสู่การทำงานของเลเซอร์ที่ปลอดภัย เนื่องจากเลเซอร์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในธุรกิจด้านความงาม (เช่นการขจัดริ้วรอยที่ผิวหนัง และอื่น ๆ) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ รวมถึงใช้ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนในโรงงานด้วย การวัดกำลังแสงเลเซอร์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยบำรุงรักษาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วย

Ophir มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับความยาวคลื่นต่าง ๆ สามารถวัดตั้งแต่ เฟมโตวัตต์ (fW) ถึงหลายร้อยกิโลวัตต์ (kW) หรือพิโกจูล (pJ) ถึงหลายร้อยจูล (J) ได้ ข้อมูลที่ได้รับจากตัวรับเลเซอร์สามารถแสดงลักษณะเฉพาะอย่างความแรงของเลเซอร์และค่าอื่น ๆ บนพีซีได้โดยใช้เครื่องวัดกำลัง (จอแสดงผล) หรืออินเทอร์เฟซ ทั้งยังมีออปชันมากมายสำหรับรองรับแสงเลเซอร์หลากหลายชนิดด้วย

สามารถแสดงคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างความแรงของเลเซอร์ และค่าอื่น ๆ บนพีซีได้โดยใช้เครื่องวัดกำลัง (จอแสดงผล) หรืออินเทอร์เฟซได้

เซนเซอร์ตัวรับเลเซอร์ของผลิตภัณฑ์ทั่วไปมี 3 ชนิดได้แก่ ชนิดไพโรอิเล็กทริก ชนิดความร้อน และชนิดโฟโตไดโอด

มีเครื่องมือวัดเลเซอร์ที่รวมฟังก์ชันบางส่วนของผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย

Ophir มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Beam Profiler ด้วย ซึ่งนอกจากวัดความแรงของเลเซอร์แล้ว ยังแสดงภาพลักษณะต่าง ๆ ของเลเซอร์แต่ละตัวอย่างเช่นขนาดลำแสงในรูปแบบ 3 มิติได้ด้วย

ตัวอย่างการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ Ophir

  • การวัดความแรงของเลเซอร์สำหรับใช้ในธุรกิจด้านความงามและทางการแพทย์
  • การวัดความแรงของเลเซอร์สำหรับใช้ตัดหรือเชื่อมชิ้นส่วน พื้นผิว และอื่น ๆ
  • การวิจัยและพัฒนาการใช้เลเซอร์ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน

 

Basic Info

Location

PAGE TOP