ให้บริการด้านการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงานและคอนโดมิเนียม

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโรงงานและคอนโดมิเนียม

menu

ตัวการที่ทำให้ธุรกิจมีปัญหา!?
โรงงานกับปัญหา “กลิ่นไม่พึงประสงค์”
เราให้บริการวิเคราะห์และช่วยคุณรับมือ
แก้ปัญหาได้แบบมืออาชีพ

นะนำองค์กร

แต่เดิม “ฮาคุโตะ” มีชื่อเสียงในฐานะบริษัทการค้าด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเคมี แต่ในประเทศไทยเราให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับ “กลิ่นไม่พึงประสงค์” ในชื่อ “HAKUTO (THAILAND)”

เราเป็นผู้ให้บริการในด้านการจัดการ “กลิ่นไม่พึงประสงค์” ให้กับลูกค้าแบบครบวงจร (One Stop Service)

ข้อบังคับเกี่ยวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้มงวดขึ้น
ความต้องการของมาตรการป้องกันจึงมากขึ้นด้วย

คุณทาคาฮิโระ สึคุนิ, MD. กล่าวว่า “พักหลังมานี้ เหล่าอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริษัทเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมต่าง ๆ เริ่มต้องการการจัดการเกี่ยวกับปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์มากขึ้น”

จากการกำหนดมาตรฐานการปล่อยกลิ่นไม่พึงประสงค์สู่สิ่งแวดล้อมที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบังคับใช้กับโรงงาน ทำให้หลายปีมานี้การตรวจสอบในด้านนี้มีความเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นความต้องการในการจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“กลิ่นไม่พึงประสงค์” อาจส่งผลให้ถูกปิดกิจการได้

หลายคนอาจจะคิดว่า “กลิ่นไม่พึงประสงค์” เป็นเพียงปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมักจะมีอาคารที่พักอาศัยมาสร้างอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน จึงต้องมีมาตรการการป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ อีกทั้ง ยังมีกรณีการร้องเรียนจากโรงงานใกล้เคียง หรือการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพของพนักงานด้วย

ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแค่ส่งผลทางด้านการเงินเท่านั้น ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะถึงขั้นโดนปิดกิจการ รวมถึงอาจเจอกับปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่รีบหาทางแก้ไข

ผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่จริงเพื่อหาต้นตอของกลิ่นไม่พึงประสงค์

เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้น องค์กรใหญ่ ๆ หลายแห่งจึงเข้ามาปรึกษากับบริษัทฮาคุโตะ ทางบริษัทก็จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและสรุปภาพรวมของปัญหาออกมาเพื่อดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

คุณสึคุนิกล่าวว่า “สาเหตุของกลิ่นมาจากไหน ต้องทำอย่างไรถึงจะหยุดปัญหานี้ได้ เรื่องเหล่านี้ถ้าหากไม่ใช่มืออาชีพก็คงจะรับมือได้ยาก” ผู้วิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นของบริษัทฮาคุโตะจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงสถานที่จริง

บริษัทฮาคุโตะเริ่มดำเนินกิจการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์ในไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และมีผลงานกับบริษัทต่าง ๆ มาแล้วกว่า 100 บริษัท คุณสึคุนิฝากบอกผ่านเรามาว่า “ความรู้สึกด้านกลิ่นระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นนั้นมีจุดที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ขอให้ไว้วางใจให้เราช่วยจัดการปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป”

แนะนำสินค้าตัวใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“เครื่องกำจัดกลิ่นโคลด์พลาสมา”

ทางบริษัท ฯ ได้เปิดตัว “เครื่องกำจัดกลิ่นโคลด์พลาสมา” ในปี พ.ศ. 2566 โดยเครื่องนี้สามารถย่อยสลายส่วนประกอบที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้โดยตรง และมีอำนาจกำจัดกลิ่นสูงเนื่องจากใช้ปฏิกิริยาออกซิไดซ์อันเป็นเอกลักษณ์ของโอโซน ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นสูงถึงกว่า 90%

และเนื่องจากเดินเครื่องด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จึงบำรุงรักษาได้ง่ายและใช้ต้นทุนเดินเครื่องต่ำ อีกทั้งยังได้เปรียบเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะระบบไม่ใช้เชื้อเพลิงหรือสารเคมี และไม่ผลิตของเสียเช่นน้ำเสียออกมาด้วย

แนะนำพนักงาน

Basic Info

Location

PAGE TOP