ผลิตและออกแบบสปริง ชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนสำหรับประกอบ

ผลิตและออกแบบสปริง ชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนสำหรับประกอบ

Stamping parts

ให้บริการงานปั๊มขึ้นรูป

เราจัดหาชิ้นส่วนเจาะกดที่มีความแม่นยำสูงด้วยเครื่องปั๊ม

AIDA 25t-110t จำนวน 11 เครื่อง
110t 【1 เครื่อง】

80t 【2 เครื่อง】

60t 【2 เครื่อง】

45t 【2 เครื่อง】/25t 【4 เครื่อง】
PAGE TOP