เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

menu

รู้หรือไม่ว่าสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO / IATF สามารถเปลี่ยนได้

ลูกค้าที่มีใบจดทะเบียนที่มีสัญลักษณ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานที่เป็นสมาชิก IAF สามารถโอนย้ายได้โดยการตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนการโอนทั่วไป

นอกจากนี้ ยังสามารถโอนย้ายในช่วงเวลาการตรวจเฝ้าระวังในปัจจุบันได้เช่นกัน โดยการตรวจสอบไม่แตกต่างจากการเฝ้าระวังทั่วไป

สำหรับลูกค้าที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 แล้ว

ลูกค้าที่มีใบรับรองการจดทะเบียนปี ค.ศ. 2015 ที่มีสัญลักษณ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานที่เป็นสมาชิก IAF สามารถโอนย้ายผ่านการตรวจสอบก่อนการย้ายตามขั้นตอนการย้ายปกติได้ หรือหากเป็นลูกค้าที่มีเงื่อนไขนอกเหนือจากข้างต้นและต้องการเปลี่ยนสถาบันรับรองมาเป็น PJR ก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้เช่นกัน

ลูกค้าประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่

ต้องการพิจารณาค่าใช้จ่ายการต่ออายุใบรับรอง ISO ใหม่
ไม่มีเครื่องหมายรับรองในใบรับรองการจดทะเบียน
ไม่มีการชี้แจงใด ๆ ในการตรวจสอบแต่ละครั้ง
ตรวจสอบแบบจำเจ
ไม่พอใจกับการบริการลูกค้า
วันตรวจสอบไม่มีการยืดหยุ่นให้
มีการตรวจสอบหลายครั้ง
ไม่มีคำอธิบายสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

หากคุณมีข้อกังวลหรือต้องการผลลัพธ์ที่ดีในการตรวจสอบ
โปรดพิจารณาเปลี่ยนสถานบันรับรอง

ความคิดเห็นจากลูกค้าที่เปลี่ยนสถาบันรับรองมาใช้ PJR

ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นยอมรับและเข้าใจในการตรวจสอบ

เข้าใจความหมายของการจัดการเชิงกระบวนการอย่างลึกซึ้ง

มีการชี้แจ้งที่เข้าใจง่าย

เป็นการตรวจสอบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งสอดคล้องกับงานที่ไซต์งาน

รู้สึกพอใจกับวิธีการตรวจสอบอย่างการตรวจสอบบุคคลที่สอง มีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบที่ไซต์งานและให้สาธิตการปฏิบัติงานด้วย

การติดตามเป็นไปอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหรือการสัมมนา

รู้สึกว่าการตรวจสอบนี้นำไปสู่การป้องกันปัญหาด้วย

ผู้ตรวจสอบมีมารยาทและพูดจาดี

สามารถปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

วางใจได้เพราะพนักงานฝ่ายเซลล์จะติดต่อสอบถามมาเป็นประจำ

ขั้นตอนการโอนใบรับรอง

1.ติดต่อเรา

2.ลงทะเบียนรับรองที่จำเป็น / รวบรวมข้อมูล

3.ส่งใบเสนอราคา

4.เซ็นสัญญา

5.ตรวจสอบการโอน (ตรวจเอกสาร)

6.คณะกรรมการตัดสิน

7.ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน

8.การตรวจเฝ้าระวัง

หากคุณกำลังพิจารณการเปลี่ยนสถาบันรับรอง
โปรดติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

Basic Info

Location

PAGE TOP