เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

สถาบันตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน ISO

menu

การตรวจสอบโดยบุคคลที่สอง

การตรวจสอบโดยบุคคลที่สองคือการตรวจสอบซัพพลายเออร์ บริษัทลูก หรืออื่น ๆ โดยองค์กร (ผู้ซื้อ บริษัทว่าจ้างเอาท์ซอร์ส หรือบริษัทแม่) ว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนหรือไม่

ในการสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการองค์กรที่ทันสมัยและเพื่อรักษาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้น จำเป็นต้องมีการควบคุมจัดการที่สอดคล้องกัน ไม่เพียงแต่บริษัทของตนเองเท่านั้น แต่การจัดการสำหรับห่วงโซ่อุปทานก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

ลูกค้าจะได้ใช้บริการในด้านเหล่านี้

  • การตรวจสอบโรงงานซัพพลายเออร์ที่เป็นบริษัทจำหน่ายอาหาร
  • การสำรวจความน่าเชื่อถือก่อนการทำธุรกิจกับผู้ประกอบการแปรรูป (Outsource)
  • การตรวจสอบกระบวนการชุบเหล็กของบริษัทผลิตและแปรรูปชิ้นส่วนโลหะ (Outsource)
  • การตรวจสอบสถานะการจัดการของผู้ประกอบการรับเหมาจัดส่งของบริษัทการค้า
  • การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานและการควบคุมแรงงานสำหรับบริษัทที่เข้ามาอยู่ในเครือจากการควบรวมกิจการ
  • การตรวจสอบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีอัตราการเกิดข้อบกพร่องสูง

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบุคคลที่สอง

1
การจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือตรวจสอบ (รายการตรวจสอบ)

จากประสบการณ์มากมายของเรา เราทำรายการตรวจสอบด้วยความชำนาญสูงด้านความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กรเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการการตรวจสอบบุคคลที่สอง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้า, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยด้านอาหาร, ความปลอดภัยในการทำงาน, บุคลากร, ความปลอดภัยของข้อมูล, เหตุฉุกเฉิน, แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP), การปฏิบัติตาม, การควบคุมดูแล เป็นต้น โดยสามารถดำเนินการตรวจสอบตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2
ดำเนินการตรวจสอบที่ชี้แจงประเด็นการจัดการและความตระหนักถึงความเสี่ยงของผู้บริหาร

นอกจากการดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่สองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐาน ISO แล้ว เรายังชี้แจงประเด็นในการจัดการและความตระหนักถึงความเสี่ยงของผู้บริหาร พร้อมดำเนินการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจากมุมมองของการควบคุมดูแลด้วย อีกทั้งยังมีการตรวจสอบภาพรวมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการตรวจแบบเจาะจงด้วยการตรวจสอบความเสี่ยงเป้าหมายเป็นรายธุรกิจ เช่น ความปลอดภัยด้านอาหาร

3
รักษาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์
4
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการซัพพลายเออร์
5
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
6
สามารถตรวจสอบแบบเป็นรูปธรรมและรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
8
ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อบังคับ

Basic Info

Location

PAGE TOP